Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

ΕΛΤΡΑΚ: Πληρώνει 7 εκατ. για να... πουλήσει την ΕΛΤΡΕΚΚΑ

Θα προηγηθεί μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ A.E., με συμψηφισμό ζημιών, ύψους € 4,3 εκατ. και κατόπιν αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ύψους € 7,0 εκατ., που θα καλυφθεί από την ΕΛΤΡΑΚ A.E..

ΕΛΤΡΑΚ: Πληρώνει 7 εκατ. για να... πουλήσει την ΕΛΤΡΕΚΚΑ

Την οριστική της απόφαση να αποχωρήσει από τη θυγατρική της ΕΛΤΡΕΚΚΑ στην οποία συμμετείχε με 50%, διαθέτοντας το ποσοστό της στον όμιλο Autohellas που τώρα θα ελέγχει το 100% της εταιρείας, ανακοίνωσε η ΕΛΤΡΑΚ.

Η ουσία είναι πως η ΕΛΤΡΑΚ από τη συγκεκριμένη πώληση όχι μόνο δεν θα εισπράξει αντίτιμο, αλλά αντίθετα θα καταβάλλει και 7 εκατ. ευρώ (με ΑΜΚ στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ) προκειμένου η Autohellas να αναλάβει την τύχη της εταιρείας και τις υποχρεώσεις της.

Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ επλήγη -λόγω του αντικειμένου της δραστηριότητάς της- σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα οι δύο μέτοχοί της να προσπαθούν επί σειρά ετών μέσα από προγράμματα αναδιάρθρωσης να την ανατάξουν.

Παρά τα μικρά κέρδη προ φόρων που σημείωσε το 2016 (119 χιλ. ευρώ) το 2017 επανήλθε σε ζημιογόνο πορεία (-236 χιλ. ευρώ, με κύκλο εργασιών 39,2 εκατ. ευρώ) και κυρίως έκλεισε τη συγκεκριμένη χρονιά:

• Με ίδια κεφάλαια μόλις 1,49 εκατ. ευρώ (χαμηλότερα από το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου), όταν ο καθαρός της δανεισμός υπερέβαινε τα 14,5 εκατ. ευρώ.

• Με κυκλοφοριακό ενεργητικό ελαφρά χαμηλότερο του βραχυπρόθεσμου παθητικού.

Για τους λόγους αυτούς άλλωστε, ο ορκωτός ελεγκτής είχε αναφερθεί σε «παρούσες συνθήκες που υποδηλώνουν ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του ομίλου».

Από το συγκεκριμένο deal, η ΕΛΤΡΑΚ θα καταβάλλει μετρητά ύψους 7 εκατ. ευρώ και θα εγγράψει ενοποιημένες ζημίες ύψους 7,5 εκατ. ευρώ. Ο λόγος συμμετοχής των ΕΛΤΡΑΚ και Autohellas στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ ήταν η εκμετάλλευση συνεργιών με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων κάθε μιας εκ των δυο εταιρειών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΤΡΑΚ

«Η «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι δυνάμει της από 14/3/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπογράφηκε σύμβαση σχετικά με τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ  A.E. προς την εμμέσως κατά 50% συμμετέχουσα στην τελευταία AUTOHELLAS A.T.E.E., με τις συνήθεις αιρέσεις και εγγυοδοτικές δηλώσεις που προβλέπονται σε αντίστοιχες συναλλαγές.

Θα προηγηθεί μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ A.E., με συμψηφισμό ζημιών, ύψους € 4,3 εκατ. και κατόπιν αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ύψους € 7,0 εκατ., που θα καλυφθεί από την ΕΛΤΡΑΚ A.E..

Οι μετοχές θα μεταβιβασθούν με συμβολικό τίμημα, έναντι ανάληψης των εγγυήσεων των δανειακών υποχρεώσεων της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. από τον αγοραστή.

Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου μας, η επίπτωση από τη μεταβίβαση της συμμετοχής στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. θα δημιουργήσει, σε ενοποιημένη βάση, ζημία € 7,5 εκατ.

Η ΕΛΤΡΑΚ A.E., με την κίνηση αυτή απελευθερώνει πόρους σε ανθρώπους και υποδομές, που θα επικεντρωθούν στις κύριες και πλέον κερδοφόρες δραστηριότητες του Ομίλου, ήτοι την εμπορία και τεχνική υποστήριξη των μηχανών και μηχανημάτων CATERPILLAR και λοιπού εξοπλισμού, και την εισαγωγή και εμπορία των ελαστικών Bridgestone/Firestone/Dayton. Επίσης, η αποδέσμευση από τις εγγυήσεις των δανείων της ΕΛΤΡΕΚΚΑ A.E. βελτιώνει τις προοπτικές χρηματοδότησης των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών του Ομίλου.

Η ανακοίνωση της Autohellas

H AUTOHELLAS A.T.E.E., η οποία εμμέσως μέσω της θυγατρικής της «AUTOTECHNICA HELLAS Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Εταιρεία» κατέχει ποσοστό 50% της εταιρείας «ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» συμφώνησε να αυξήσει τη άμεση και έμμεση συμμετοχή της στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. αποκτώντας από τον έτερο μέτοχο κατά 50%, την ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ , το σύνολο των μετοχών που κατέχει η τελευταία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θα προκύψουν μετά την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και υπό τις συνήθεις αιρέσεις που προβλέπονται σε αντίστοιχες συναλλαγές.

Οι μετοχές θα μεταβιβασθούν με συμβολικό τίμημα και η AUTOHELLAS A.T.E.E., μετά την κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου 7 εκατ. Ευρώ από την ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., που θα συντελεστεί προ της ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα αναλάβει τις εγγυήσεις του υπολειπόμενου -μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - δανεισμού της ΕΛΤΡΕΚΚΑ A.E.

Ο πλήρης έλεγχος της ΕΛΤΡΕΚΚΑ από τον Όμιλο της AUTOHELLAS, εκτιμάται ότι θα πολλαπλασιάσει τις συνέργειες με τον κλάδο εμπορίας αυτοκίνητων του Ομίλου, που επιτυγχάνει ήδη κατά την τελευταία διετία ιδιαίτερα αυξημένη αναπτυξιακή δυναμική.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τον Όμιλο ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε, για την μέχρι τώρα εξαιρετική δεκαπενταετή μετοχική συνεργασία στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ.

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus