Αύξηση κερδών 38,6% το 2018 για ΑΔΜΗΕ

Στα 85,6 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τα EBITDA να ενισχύονται κατά 6,4%. Στα 0,087 ευρώ ανά μετοχή η συνολική διανομή μερίσματος.

Αύξηση κερδών 38,6% το 2018 για ΑΔΜΗΕ

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. κάτοχος του 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τα βασικά σημεία έχουν ως εξής: 

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. :

- Καθαρά Κέρδη 42,3 εκατ. ευρώ, αύξηση +83,4% σε ετήσια βάση
- Καταβολή προμερίσματος το 2018: 0,0316 ευρώ ανά μετοχή
- Προτεινόμενο Συνολικό Μέρισμα και Προμέρισμα για το 2019: 0,087 ευρώ ανά μετοχή

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.:

- Καθαρά Κέρδη 85,6 εκατ. ευρώ, αύξηση 38,6% σε ετήσια βάση
- Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 183,0 εκατ. ευρώ, αύξηση 6,4% σε ετήσια βάση
- Επενδυτικές Δαπάνες 178,2 εκατ. ευρώ, αύξηση 154% σε ετήσια βάση
- Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες, μείωση 73,1% των σε ετήσια βάση

Οι προοπτικές

Το 2018 η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της επιτυχούς υλοποίησης του χρηματοοικονομικού της σχεδιασμού μείωσε δραστικά τις καθαρές χρηματοοικονομικές της δαπάνες κατά 73,1%. Ταυτόχρονα, η μείωση των λειτουργικών της δαπανών, που οφείλεται κυρίως στην αντιστροφή σχηματισμένων προβλέψεων συνέβαλε στην αύξηση κατά 6,4% των Κερδών προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA).

Αποτέλεσμα όλων αυτών των μεταβολών είναι η αύξηση κατά 38,6% των Καθαρών Κερδών, τα οποία ανήλθαν στα 85,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το 2018 οι επενδυτικές δαπάνες ξεπέρασαν τα 178 εκατ. ευρώ.

Ο υγιής ισολογισμός σε συνδυασμό με το βελτιωμένο χρηματοοικονομικό προφίλ επιτρέπουν στην εταιρεία την πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων για την μελλοντική της ανάπτυξη. Η Διοίκηση του Διαχειριστή σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον στρατηγικό επενδυτή State Grid Corporation of China παραμένει προσηλωμένη στην επιτάχυνση των κρίσιμων έργων του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με έμφαση στις διασυνδέσεις των νησιών. 

Κεντρικό στοιχείο στον σχεδιασμό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι η υλοποίηση επενδύσεων ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2027.

Το άλμα των επενδύσεων αντανακλά την είσοδο σε φάση κατασκευής –σε συνέχεια της συμβασιοποίησής τους με ταχύτητα και διαφάνεια, χάρη στη χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για πρώτη φορά, σειράς μεγάλων έργων που περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή:

Ενδεικτικά αναφέρονται:

-Η Β’ και η Γ’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων

-Η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, το σημαντικότερο project του 2018

-Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο με την συμβασιοποίηση των έργων του λεγόμενου «Διαδρόμου Α» (ΚΥΤ Μεγαλόπολης- υφιστάμενη ΓΜ 400 kV Αχελώου-Διστόμου) που περιλαμβάνει το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο 400 kV στην Ελλάδα (μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου) και που θα επιτρέψει την λειτουργία στη μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας ηλεκτρισμού Μεγαλόπολη V, της μεγαλύτερης των Βαλκανίων.

Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία Αριάδνη Interconnection , σε εφαρμογή των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), αποτελεί σημαντικό βήμα για την εταιρεία, καθώς εξασφαλίζει την συμμετοχή της με πλειοψηφικό ποσοστό στη χρηματοδότηση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, έργο με προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της Αριάδνης Interconnection ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, σχεδιάζει τη Δ’ φάση των Κυκλάδων (Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα), έργο προϋπολογισμού 386 εκατ. ευρώ, ενώ έχει εντάξει στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ανοίγοντας το δρόμο για ακόμα μια μεγάλη νησιωτική διασύνδεση.

Το 2018 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ως προμέρισμα, το οποίο ανήλθε στα 0,0316 ευρώ ανά μετοχή. Το 2019 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως τακτικό μέρισμα, καθώς και το μέγιστο επιτρεπόμενο προμέρισμα. Η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,087 ευρώ ανά μετοχή.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v