ΙΑΣΩ: Τα μεγέθη που κρίνουν την προσφορά της Oaktree

Τα προσωρινά βασικά οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2018 ανακοίνωσε η εισηγμένη, εν όψει της δημόσιας προσφοράς. Στα 25,1 εκατ. ευρώ τα EBITDA σε pro forma βάση. Στα 79 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός. Mε E/V προς EBITDA 10,4 φορές αποτιμά τον όμιλο η Oaktree.

ΙΑΣΩ: Τα μεγέθη που κρίνουν την προσφορά της Oaktree

Με EBITDA 25,1 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 79 εκατ. ευρώ έκλεισε την οικονομική χρήση 2018 ο όμιλος Ιασώ, στοιχεία που καλούνται να προσμετρήσουν οι μέτοχοι της εισηγμένης μητρικής του ομίλου, εν όψει της προαιρετικής δημόσιας προσφοράς από την Oaktree για την απόκτηση κατ ελάχιστον του 50% συν μια μετοχή του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ανακοίνωση των βασικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2018 ( σ.σ. μη ελεγμένα από τους ορκωτούς) αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα για την προαιρετική δημόσια πρόταση, η οποία αναμένεται να κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την επόμενη εβδομάδα.

Από την ώρα που ανακοινώθηκε η πρόθεση της Oaktree να καταθέσει προαιρετική δημόσια προσφορά στα 1,50 ευρώ ανά μετοχή, η δημοσίευση- έστω προσωρινών- οικονομικών στοιχείων ήταν αναγκαία, προκειμένου οι μέτοχοι της Ιασώ να λάβουν τις αποφάσεις τους, συνυπολογίζοντας τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου κατά την απελθούσα χρήση.

Ο όμιλος Ιασώ, σε pro forma βάση (σ.σ. χωρίς να προσμετράται η επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων από την πώληση της Ιασώ General), έκλεισε τη χρήση 2018 με κύκλο εργασιών 91,3 εκατ. ευρώ (μετά από rebate και claw back) και EBITDA 25,1 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 12,6 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια αυτών του 2017 (5,7 εκατ. ευρώ) ενώ τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν στα 5,8 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η προσφορά της Oaktree αποτιμά τη συνολική επιχειρησιακή αξία (enterprise value) του ομίλου Ιασώ στα 262,2 εκατ. ευρώ ( κεφαλαιοποίηση του 100% της μητρικής στα 183,2 εκατ. ευρώ συν καθαρός δανεισμός 79 εκατ. ευρώ). Η παραπάνω αξία αντιστοιχεί σε 10,44 φορές τα pro forma EBITDA χρήσης 2018.

Αν συνυπολογισθεί η ενοποίηση του Ιασώ General, ως την ημερομηνία πώλησης (5 Απριλίου 2018) ο κύκλος εργασιών της της μητρικής εταιρείας μετά από rebate και claw back αυξήθηκε κατά 8.4% φθάνοντας στα 71,3 εκατ. ευρώ από 65, 7 εκατ. ευρώ πέρσι, ενώ σε επίπεδο ομίλου μειώθηκε στα 99,3 εκατ. ευρώ από 114,2 εκατ. ευρώ, το 2017.

Τα EBITDA της μητρικής αυξήθηκαν κατά 12% στα 23,2 εκατ. ευρώ, ενώ του ομίλου ανήλθαν στα 25,7 εκατ. ευρώ από 24,7 εκατ. ευρώ, το 2017. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων η μητρική κατέγραψε ζημιά 4 εκατ. ευρώ, λόγω της πώλησης της Ιασώ General ενώ ο όμιλος εμφάνισε κέρδη 19,7 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους η μητρική εμφάνισε ζημιές 10,2 εκατ. ευρώ και ο όμιλος κέρδη 12,9 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v