Ιασώ: Προαιρετική δημόσια προσφορά στο 1,50 ευρώ από Oaktree

To private equity έχει ήδη προσύμφωνα με μετόχους που κατέχουν το 35%. Μέχρι τις 15 Απριλίου η κατάθεση προσφοράς. Στόχος να συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% συν μία μετοχή. Το παρασκήνιο.

Ιασώ: Προαιρετική δημόσια προσφορά στο 1,50 ευρώ από Oaktree

Με ταχύ ρυθμό τρέχουν οι εξελίξεις για την απόκτηση του ομίλου Ιασώ από το private equity fund Oaktree καθώς η προσφορά του για απόκτηση των μετοχών της εισηγμένης μητρικής του ομίλου αξιολογήθηκε επί της αρχής ως θετική από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η προσφορά της Oaktree κατατέθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και αποτιμά τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου στα 183,2 εκατ. ευρώ, προσφέροντας 1,5 ευρώ ανά μετοχή, όσο δηλαδή και η μη δεσμευτική προσφορά του. Το Σάββατο συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ιασώ, το οποίο αξιολόγησε την προσφορά και την έκρινε συμφέρουσα για τους μετόχους της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, όταν υποβληθεί η προαιρετική δημόσια πρόταση, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να διατυπώσει θετική γνώμη σχετικά με αυτήν και να συστήσει στους μετόχους να την αποδεχθούν, διατυπώνοντας, επί της αρχής, θετική γνώμη για την προσφορά. Όλα αυτά εφόσον έχει στα χέρια του έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή, που επιβεβαιώνει ότι το προσφερόμενο τίμημα θεωρείται δίκαιο και εύλογο.

Ταυτόχρονα, έγινε γνωστό ότι μέτοχοι της Ιασώ έχουν υπογράψει προσύμφωνα με την Oaktree για αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, που θα ακολουθήσει. Οι παραπάνω μέτοχοι κατέχουν τίτλους που αντιστοιχούν περίπου στο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Η Oaktree προτίθεται να υποβάλει την προαιρετική δημόσια προσφορά της ως τις 15 Απριλίου. Στόχος θα είναι η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης Ιασώ, με ελάχιστο πήχη την απόκτηση του 50% συν μία μετοχή. Εφόσον κατά την περίοδο αποδοχής συγκεντρωθούν μετοχές πάνω του 50%, η προσφορά ισχύει και το private equity τις αποκτά έναντι αντιτίμου 1,5 ευρώ ανά μετοχή.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιασώ, Γ. Σταματίου, δήλωσε ότι αυτή η συναλλαγή προσφέρει σημαντική υπεραξία στους μετόχους, ενώ ανοίγει μία καινούρια σελίδα για το μέλλον του ομίλου, διασφαλίζοντας και ενισχύοντας τη θέση του στην αγορά υγείας προς όφελος των ποιοτικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες του, καθώς και προς όφελος των εργαζομένων του και των συνεργαζόμενων ιατρών.

Οι ανακοινώσεις του ΙΑΣΩ

Η ΙΑΣΩ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:

"Η εταιρεία «ΙΑΣΩ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική – Διαγνωστικό, Θεραπευτικό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία», σε συνέχεια της πρώτης ιδίας ημερομηνίας ανακοίνωσής της, ανακοινώνει περαιτέρω τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με νεότερη επιστολή τους προς την Εταιρεία, επιβεβαίωσαν ότι έχουν λάβει έγκριση για τη χρηματοδότηση της εν λόγω συναλλαγής και η δημόσια προσφορά θα υποβληθεί μόλις οριστικοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα χρηματοδότησης. Η οριστικοποίησή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περί τις 8 Απριλίου 2019. Η δημόσια πρόταση θα αφορά στο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας σε τιμή €1,50 ανά μετοχή υπό τον όρο ότι η προσφορά θα οδηγήσει (είτε μέσω της διαδικασίας της αποδοχής της δημόσιας πρότασης είτε μέσω παράλληλων αποκτήσεων) στην απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πλέον μίας μετοχής."

Νωρίτερα, η εταιρεία είχε ανακοινώσει τα εξής:

"Η εταιρεία ΙΑΣΩ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική - Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική - Διαγνωστικό, Θεραπευτικό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Στις 29.3.2019 επιχειρηματικά κεφάλαια που τελούν υπό τη διαχείριση του Oaktree Capital Management L.P. (“Oaktree”) και εταιρείες συνδεδεμένες με την Oaktree Λουξεμβούργου ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περί της προθέσεώς τους να υποβάλουν (τα ίδια ή συνδεδεμένο με αυτά νομικό πρόσωπο) προαιρετική δημόσια πρόταση κατά τις διατάξεις του νόμου 3461/2006, με αντικείμενο την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και με τιμή €1,50 ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε στις 30.3.2019, αξιολόγησε την υποβληθείσα προσφορά και την έκρινε συμφέρουσα για τους μετόχους της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, όταν υποβληθεί η δημόσια πρόταση, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να διατυπώσει θετική γνώμη σχετικά με αυτήν και να συστήσει στους μετόχους να την αποδεχτούν, σύμφωνα με το άρθρο 15 ν. 3461/2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα ζητήσει έκθεση περί του δίκαιου και εύλογου του τιμήματος από χρηματοοικονομικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3461/2006.

Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν ήδη υπογράψει προσύμφωνα αποδοχής της δημόσιας πρότασης για μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 35% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανωτέρω δημόσια πρόταση πρέπει να έχει υποβληθεί, κατά τους όρους της υποβληθείσας προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 ν. 3461/2006 το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2019. Η υποβολή της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σχετικών χρηματοδοτικών συμβάσεων.

Η δημόσια πρόταση θα τελεί υπό την αίρεση ότι ο προτείνων θα έχει συγκεντρώσει μέχρι τη λήξη της δημόσιας πρότασης το 50% συν 1 μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας."

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v