Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Αναμένει άνοδο κερδών 11,2% φέτος

Διψήφια αύξηση σε έσοδα, κέρδη και EBITDA αναμένει η διοίκηση της εταιρίας, όπως ανέφερε στην παρουσίασή της στην ΕΘΕ. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για φέτος.

Σαράντης: Αναμένει άνοδο κερδών 11,2% φέτος

Στα 36,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,2% σε ετήσια βάση, προβλέπει τα καθαρά της κέρδη για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση της Σαράντης

Οπως ανέφερε η εταιρία στην παρουσίασή της στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, αναμένει έσοδα ύψους 384 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,6%. 

Τα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 51,82 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,3% με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 13,5%. 

Οπως ανέφερε στην παρουσίασή του, ο Όμιλος Σαράντη συνεχίζει να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές, εμφανίζοντας ισχυρή οικονομική θέση και αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο που θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη και θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του. Κατά την διάρκεια του 2018, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2017 ποσού 9,4 εκ. ευρώ (0,28 ευρώ ανά μετοχή), ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019 την διανομή μερίσματος για την χρήση του 2018 ύψους 0,14311 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε 10 εκ. ευρώ.

Η δυναμική επέκταση του Ομίλου, που εστιάζει τόσο σε οργανική ανάπτυξη αλλά και σε εξαγορές, αποδίδει και έχει δημιουργήσει μια σταθερή βάση για την μελλοντική πορεία του, αναφέρει η εταιρία.

Ο Όμιλος προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα με σκοπό να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζουν τόσο οι νέες εξαγορές, σε υπάρχουσες και νέες αγορές, όσο και η αυξανόμενη παρουσία του στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο άμεσο μέλλον ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη νέα γεωγραφική περιοχή όπου διείσδυσε ο Όμιλος μέσω της εξαγοράς της ERGOPACK, δηλαδή στην Ουκρανία και τις γειτονικές ΚΑΚ χώρες, μια πολλά υποσχόμενη περιοχή η οποία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει επιπλέον επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου για το 2019 και το άμεσο μέλλον επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στην βελτίωση του κόστους και στην εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία.

Επιπλέον, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελεί σημαντικό στόχο που θα υποστηρίξει την μελλοντική επέκταση του Ομίλου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v