Νέος CEO στην Π. Πετρόπουλος ο Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος - Το νέο ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι Αντιπρόεδρος της Εταιρείας αναλαμβάνει το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μιχάλης Οικονομάκης.

Νέος CEO στην Π. Πετρόπουλος ο Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος - Το νέο ΔΣ

Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως σε συνέχεια της παραίτησης του, κ. Ιωάννη Πετρόπουλου στις 16 Απριλίου 2019, από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή της 16ης Απριλίου 2019, την αντικατάστασή του από τον κ. Θεόδωρο Αναγνωστόπουλο, για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με το αρ. 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 17 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι Αντιπρόεδρος της Εταιρείας αναλαμβάνει το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μιχάλης Οικονομάκης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

Mιχάλης Μιχαλούτσος Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχάλης Οικονομάκης Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Ευστάθιος Παπαγεωργίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Εμπέογλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Φιλιώτης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γιώργος Δράκος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γιάννης Κατσουρίδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στέφανος Μάνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Απριλίου 2018 είναι 5ετής µε διάρκεια έως την 18.04.2023 και παρατεινόµενη µέχρι τη µέρα της συνεδριάσεως της Τακτικής γενικής συνέλευσης του έτους 2023.

Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Απριλίου 2019 ενημερώθηκε για τα παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v