Space Hellas: Το split μετοχών (4ν/1π) στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ

Κατόπιν αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν το 8,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Space Hellas, στη γενική συνέλευση της 7ης Μαΐου θα συζητηθούν 4 επιπλέον θέματα, μεταξύ των οποίων το split μετοχών και η αγορά ιδίων μετοχών.

Space Hellas: Το split μετοχών (4ν/1π) στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ

Η αύξηση του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας σε 25,8 εκατ από 6,45 εκατ. με αναλογία αντικατάστασης 4 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά, καθώς και η αγορά ιδίων μετοχών, είναι μεταξύ των θεμάτων που προστέθηκαν στην ημερήσια διάταξη της τακτικής γενικής συνέλευσης της Space Hellas της 7ης Μαΐου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της, «μετά από την με ημερομηνία 21-04-2019 αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 8,4809% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία και κοινοποιήθηκε στην εταιρεία την 22-04-2019, στην ημερήσια διάταξη της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312, 1ος όροφος) την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 μμ, προστίθενται και τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 Ν. 4548/2018

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πρώτο πρόσθετο θέμα: Εκλογή και έτερης Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Δεύτερο πρόσθετο θέμα:  Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Τρίτο πρόσθετο θέμα: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, αποτελουμένης αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέταρτο πρόσθετο θέμα: Αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών (split) από 6.456.530 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 25.826.120 κοινές ονομαστικές μετοχές, με αναλογία αντικατάστασης 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1,08 Ευρώ σε 0,27 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου (5) του Καταστατικού.».

Τα ανωτέρω πρόσθετα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και σχέδιο αποφάσεων για το κάθε πρόσθετο θέμα αναρτώνται και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.space.gr. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v