Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Βολές» της Καρέλιας για το σύστημα ιχνηλασιμότητας

Ο προβληματισμός της εισηγμένης για την πολυπλοκότητα και την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος ιχνηλασιμότητας καπνικών. Οι ισχυρές επιδόσεις του 2019, οι προσδοκίες και η διστακτικότητα για τα προϊόντα ατμίσματος.

«Βολές» της Καρέλιας για το σύστημα ιχνηλασιμότητας

Μετά τα πολύ ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του 2018, η καπνοβιομηχανία Καρέλιας αναμένει φέτος μια ακόμη καλή χρονιά, παρά τα εμπόδια και τις δυσλειτουργίες που αναμένεται να φέρει η λειτουργία του συστήματος ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2018 η εισηγμένη εταιρεία σε ενοποιημένο επίπεδο:

  • Αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 916,7 στα 961,1 εκατ. ευρώ.
  • Βελτίωσε το EBITDA από τα 88,1 στα 99,4 εκατ. ευρώ.
  • Ανέβασε την καθαρή της κερδοφορία από τα 54,7 στα 79 εκατ. ευρώ.
  • Στις 31/12/2018 τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 471,7 εκατ. ευρώ, ο τραπεζικός δανεισμός ήταν μηδενικός, ενώ σε καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια προϊόντα χρηματαγοράς ήταν αθροιστικά τοποθετημένα 404 εκατ. ευρώ!

Έτσι, δεν είναι τυχαίο το ότι η διοίκηση της Καρέλιας θα προτείνει φέτος αύξηση του διανεμόμενου μερίσματος από τα 9,2 στα 9,5 ευρώ ανά μετοχή.

Σε ότι αφορά τη φετινή χρονιά, η διοίκηση της Καρέλιας δεν κρύβει τον προβληματισμό της για τις επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία του συστήματος ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου του 2019.

Για το θέμα, η εταιρεία αναφέρει: «Τον Μάϊο του 2019 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ, το οποίο έχει θεσπισθεί με την κοινοτική οδηγία 2014/40/EU. Το σύστημα αυτό, με την πρωτοφανή του πολυπλοκότητα, όπως έχει σχεδιαστεί από τις αρμόδιες αρχές, απαίτησε σημαντικότατες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, τόσο στις παραγωγικές εγκαταστάσεις όσο και στους εμπλεκόμενους με την διανομή καπνικών προϊόντων, ενώ απαραίτητη είναι και η αρμονική συνδρομή των εμπλεκόμενων αρχών σε κάθε κράτος μέλος για την έγκαιρη παροχή των κωδικών και την ομαλή αντιμετώπιση των πολυπληθών ειδικών περιπτώσεων που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν.

Υπάρχει έντονη ανησυχία ως προς το επίπεδο προετοιμασίας των αρμόδιων κρατικών αρχών, αφού, κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, μόνον ελάχιστα κράτη μέλη έχουν να επιδείξουν υψηλό επίπεδο προετοιμασίας. Παράλληλα, το σύστημα ιχνηλασιμότητας, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν θα συμβάλει στον περιορισμό του παράνομου εμπορίου, (και αυτό διότι παράνομα «εργοστάσια», τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός, πολύ απλά δεν θα συμμορφωθούν), περιορίζει σημαντικά την ευελιξία στην παραγωγή και αυξάνει σημαντικά το κόστος παραγωγής στις νόμιμες βιομηχανίες, αλλά και διανομής των νόμιμων προϊόντων.

Εκ του λόγου αυτού, αναμένουμε μονοψήφια ποσοστιαία μείωση της μικτής κερδοφορίας ανά μονάδα πώλησης, αρχής γενομένης από την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου, ειδικά κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του, έως ότου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εξοικειωθούν με τις τεχνικές δυσκολίες αλλά και με τις νέες διαδικασίες που απαιτούνται, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο κύκλος παραγωγής και διανομής.

Η εταιρεία μας έχει προχωρήσει με επιτυχία στην εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού, τόσο στο εργοστάσιό της όσο και στα κέντρα διανομής της, ενώ είναι σε στενή συνεργασία με τους διανομείς της προκειμένου η μετάβαση στο νέο αυτό σύστημα να γίνει με όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες.

Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι απαιτήσεις του μέτρου θα προκαλέσουν μεγάλη αναστάτωση στον τρόπο λειτουργίας των πελατών εξωτερικού οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές εκτός της Ε.Ε., αφού τους προσθέτει σημαντική πολυπλοκότητα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, αλλά και στην διαχείριση των αποθεμάτων τους. Εκ του λόγου αυτού δεν αποκλείουμε σημαντική υστέρηση των πωλήσεων κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του μέτρου σε πολύ σημαντικούς για την εταιρεία πελάτες ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών, ενώ παρόμοια εξέλιξη ενδεχομένως συμβεί και με πελάτες οι οποίοι τροφοδοτούν και λειτουργούν καταστήματα αφορολογήτων ειδών σε διάφορες χώρες».

Η εσωτερική αγορά

Όπως συνεχίζει η διοίκηση της ελληνικής καπνοβιομηχανίας, «στην εσωτερική αγορά αναμένουμε ελαφρά μείωση στις πωλήσεις των τσιγάρων, σε αντιστοιχία και με την συνεχιζόμενη συρρίκνωση της αγοράς ενώ το μερίδιο μας αναμένεται να παρουσιάσει στασιμότητα. Αντίθετα είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία των πωλήσεων μας στον καπνό για στριφτό τσιγάρο, όπου η πολύ καλή πορεία των πωλήσεων των πρώτων μηνών του 2019 αναμένεται να συνεχιστεί και κατά την διάρκεια των υπολοίπων μηνών του έτους. Παρόλα αυτά, τα έσοδα της εταιρείας από την ελληνική αγορά αναμένονται αυξημένα εξαιτίας στοχευμένων αναπροσαρμογών στην πολιτική τιμών που πραγματοποιήσαμε κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Η συμφωνία της εταιρείας με την Villiger Söhne AG για την διανομή των πούρων της τελευταίας στην ελληνική αγορά από τις αρχές του 2019, ενισχύει το δίκτυό μας και τους συνεργάτες μας στην διανομή».

Διεθνείς αγορές- Προϊόντα ατμίσματος

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας, «στις διεθνείς μας πωλήσεις και πέραν των αντιξοοτήτων, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που οι πρόσφατες εμφύλιες πολεμικές συρράξεις στην Λιβύη συνεχιστούν ή και ενταθούν, τότε υπάρχει σημαντικός κίνδυνος αποσταθεροποιήσεως της χώρας, οπότε αναμφίβολα θα παρουσιαστούν σημαντικά εμπόδια στην τροφοδοσία της αγοράς αυτής αλλά και στην αλυσίδα διανομής, για άγνωστο χρονικό διάστημα. Πέραν της ανωτέρω πιθανής εξέλιξης, η οποία ενδεχομένως να έχει προεκτάσεις και στις γειτονικές χώρες της Β. Αφρικής, δεν πιθανολογούμε ιδιαίτερες μεταβολές, και κάτω από ίδιες συνθήκες, οι πωλήσεις μας θα αναμένονταν να έχουν αντίστοιχη πορεία με την αυτή του 2018.

Στις κυριότερες αγορές μας της όπως της Βουλγαρίας και των υπολοίπων βαλκανικών χωρών, αναμένουμε να συνεχιστεί η καλή πορεία των προηγουμένων ετών, εκτός αν υπάρξουν αυξήσεις στην φορολογία των καπνικών προϊόντων. Δεν αναμένουμε ιδιαίτερη επίδραση στις δραστηριότητές μας εξαιτίας της εξόδου του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όποια μορφή και αν πάρει αυτή. Στον τομέα του κόστους πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, δεν πιθανολογούμε σημαντικές μεταβολές, αφού οι όποιες μικρές αυξήσεις στις τιμές αγορών κάποιων υλικών, αναμένεται να αντισταθμιστούν, εν πολλοίς, από μειώσεις σε άλλα.

Η μόνη εξαίρεση είναι η διαφαινόμενη τάση για όλο και αυξανόμενη επιβολή περιοριστικών μέτρων σε πολλές από τις αγορές μας, η οποία, ωθούμενη κυρίως από την Συνθήκη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού, οδηγεί αναπόφευκτα σε αλλαγές στην εμφάνιση των προϊόντων μας και η οποία, όταν γίνεται αιφνιδιαστικά και χωρίς ανάλογη περίοδο προσαρμογής, καταλήγει σε απαξίωση μέρους της αξίας των υλικών μας και αύξηση του κόστους παραγωγής.

Όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν, η εταιρεία μας εξακολουθεί να πιστεύει πως η είσοδός μας στις κατηγορίες προϊόντων Heat not Burn (ΗnB) και ατμίσματος παραμένει ιδιαιτέρως παρακινδυνευμένη. Το γεγονός ότι πρόσφατες προσπάθειες για είσοδο στους τομείς αυτούς από κάποιους πολυεθνικούς ανταγωνιστές μας, με τεράστια οικονομική επιφάνεια, έχουν, μέχρι στιγμής και σε αντίθεση με άλλες ανταγωνιστικές προτάσεις, συνοδευτεί από πενιχρά αποτελέσματα, αποδεικνύει τον ισχυρισμό μας. Παρόλα αυτά, η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις τάσεις που δημιουργούνται, όπως και τις νομοθετικές και φορολογικές παρεμβάσεις των κυβερνήσεων στους τομείς αυτούς, ούτως ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αξιολογεί την θέση μας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v