Μύλοι Κεπενού: Στο 8,6% μειώθηκε το ποσοστό του Γ. Κεπενού

Τα ποσοστά των Δημητρίου Κεπενού και Ελένης Κεπενού αυξήθηκαν, κατόπιν αγοράς μετοχών, σε 33,299% έκαστος.

Μύλοι Κεπενού: Στο 8,6% μειώθηκε το ποσοστό του Γ. Κεπενού

Η εταιρία Μύλοι Κεπενού, μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 19 Ιουνίου, 2019, ανακοίνωσε ότι ο κ. Γεώργιος Κεπενός του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 14 Ιουνίου 2019 μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών πακέτου, σε συνολικές πωλήσεις 1.653.519 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας μέσω δύο χρηματιστηριακών συναλλαγών πακέτου η μεν πρώτη αφορώσα 616.186 κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή πώλησης 1,14 ευρώ και συνολική αξία 700.000 ευρώ, η δε έτερη αφορώσα 1.037.333 κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή πώλησης 1,14 ευρώ και συνολική αξία 1.180.000 ευρώ.

Συνεπεία των ανωτέρω συναλλαγών, το ποσοστό κατοχής δικαιωμάτων ψήφου του κου Γεώργιου Κεπενού στην Εταιρία κατήλθε από 33,28% σε 8,6%.       

Ο Δημήτριος Κεπενός προέβη στις 14 Ιουνίου 2019 σε αγορές κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, λόγω των οποίων τα συνολικά δικαιώματα ψήφου του ανέρχονται πλέον σε  2.231.033 επί συνόλου 6.700.000, το δε ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 33,299%. 

Τέλος, η Ελένη Κεπενού του Γεωργίου, προέβη στις 14 Ιουνίου 2019 σε αγορές κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, λόγω των οποίων τα συνολικά δικαιώματα ψήφου της ανέρχονται πλέον σε 2.231.033 επί συνόλου 6.700.000, το δε ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 33,299%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v