Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πολυετής ρύθμιση στα δάνεια της Αφοί Κορδέλλου

Περιθώριο αποπληρωμής δώδεκα ετών και χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης περιλαμβάνει η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εισηγμένης εταιρείας. Γιατί η μέχρι προ 12μήνου CEO ανέβαλε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Πολυετής ρύθμιση στα δάνεια της Αφοί Κορδέλλου

Για τη 12η Ιουλίου αναβλήθηκε τελικά η χθεσινή τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας εμπορίας σιδήρου-χάλυβα Αφοί Κορδέλλου, μετά από αίτημα της Ελένης Κορδέλλου, η οποία κατέχει το 30,6% της εισηγμένης (άνω του 5%).

Η μέχρι προ δωδεκαμήνου πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας αιτιολόγησε την κίνηση της αναβολής της γενικής συνέλευσης, υποστηρίζοντας ότι:

α) Είχε αιτηθεί στη διοίκηση να της δοθεί σειρά στοιχείων, τα οποία και δεν έλαβε.

β) Θα αναμένει τις σχετικές απαντήσεις της διοίκησης μέχρι τη 12η Ιουλίου και από το περιεχόμενο των οποίων θα εξαρτηθεί και η ψήφος της.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Aφoί Κoρδέλλoυ ενημέρωσε τους μετόχους πως αποτελεί ουσιαστικά θέμα λίγου χρόνου η οριστική αναχρηματοδότηση του συνόλου των τραπεζικών υποχρεώσεων της εισηγμένης, αναφερόμενη σε συμφωνία η οποία μετατρέπει τα ληξιπρόθεσμα δάνειά της σε μακροπρόθεσμα (και μάλιστα 12ετούς διάρκειας) με παράλληλη ουσιαστική αποκλιμάκωση των χρεωστικών επιτοκίων.

Κύκλοι επίσης προσκείμενοι στη διοίκηση εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για το μέλλον των εργασιών της εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά τη μέχρι τώρα φετινή πορεία του κύκλου εργασιών παρατηρείται περιορισμένη υποχώρηση των πωλήσεων σε όγκο, η οποία θεωρήθηκε από κύκλους προσκείμενους στη διοίκηση ως «εποχικού και συγκυριακού χαρακτήρα».

Η Aφoί Κoρδέλλoυ σημείωσε το 2018 κύκλο εργασιών 40,54 εκατ. ευρώ (έναντι 43,3 εκατ. ευρώ το 2017), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 2,087 εκατ. ευρώ (από 4,42 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και καθαρή ζημία 244 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών 201 χιλ. ευρώ το 2017).

Όπως το 2018, έτσι και η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται μέχρι τώρα για το σύνολο της αγοράς εμπορίας ειδών σιδήρου-χάλυβα από ψαλιδισμένα μεικτά περιθώρια κέρδους, εξαιτίας των ανεπιθύμητων διακυμάνσεων στη διεθνή τιμή του μετάλλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v