Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός: «Οκ» από ΓΣ για έκδοση δανείων έως 4 εκατ. ευρώ

Η έκδοση θα καλυφθεί από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, η ΓΣ εξουσιοδότησε το ΔΣ να προχωρήσει, εφόσον απαιτείται, σε λύση της θυγατρικής Bau Market.

Μαθιός: «Οκ» από ΓΣ για έκδοση δανείων έως 4 εκατ. ευρώ

Το «πράσινο φως» έδωσαν οι μέτοχοι της Μαθιός Πυρίμαχα στη διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να διαπραγματευτεί την έκδοση ενός  ή  περισσοτέρων  κοινών ομολογιακών δανείων  ή κοινοπρακτικών δανείων, ύψους έως 4 εκατ, ευρώ, ενώ επίσης εξουσιοδότησαν το ΔΣ να αποφασίσει τυχόν λύση της θυγατρικής Bau Market.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Μαθιός Πυρίμαχα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου, ομόφωνα  ενέκρινε την  παροχή   εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας  για διαπραγμάτευση  έκδοσης  ενός  ή  περισσοτέρων  κοινών ομολογιακών δανείων  ή κοινοπρακτικών δανείων,  βάσει  οποιουδήποτε νόμου,  με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανωτέρου συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα) καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ίδιο, προκειμένου να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες (διαπραγμάτευση, καθορισμό εκπροσώπων για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων, παροχή καλύψεων κοκ) κατά την απόλυτο κρίση του.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε να παρασχεθεί εξουσιοδότηση προς το ΔΣ της εταιρείας, να παρακολουθεί  εκ του σύνεγγυς την πορεία των  οικονομικών αποτελεσμάτων της θυγατρικής  εταιρείας του ομίλου BAU MARKET A.E  και εφόσον κρίνει ότι απαιτείται, να  προχωρήσει στην λύση της Εταιρείας με όποιο τρόπο προκρίνει - κατά την απόλυτο κρίση του - ως   οικονομικά και νομικά  πλέον  πρόσφορο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v