Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Euromedica

Ο Γεώργιος Μήτραινας είναι ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Euromedica. Η θητεία του νέου ΔΣ είναι τριετής.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Euromedica

Η Euromedica ανακοίνωσε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την, μετ’ αναβολή από την 8.06.2019, Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2019, στη συνεδρίασή του της 27.06.2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Μήτραινας του Σωκράτη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικός

2) Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, Μέλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

3) Ευάγγελος Παπαδόπουλος του Αριστείδη, Μέλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

4) Γεώργιος Δημάκης του Βασιλείου, Μέλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

5) Δαμιανός Βαρέλης του Λάμπρου, Μέλος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, ήτοι έως την 27.6.2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα κληθεί να εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου έτους, δηλαδή της χρήσεως 2021, έως την 10η Σεπτέμβριου του έτους 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v