Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Merit παραιτήθηκε από ειδικός διαπραγματευτής της Intrakat

Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019.

Η Merit παραιτήθηκε από ειδικός διαπραγματευτής της Intrakat

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., συμφώνησε από κοινού με την Εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT», την λήξη της από 05/06/2018 έναρξης Ειδικής Διαπραγμάτευσης.

Με την από 07/06/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την παραίτηση της Εταιρίας - Μέλους του Χ.Α. «MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» και όρισε ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v