Ιασώ: Στο 5,1% το ποσοστό της Lexcor Master Fund

Ειδικότερα, ο Lexcor Master Fund κατείχε 6.228.881 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αναλογούν στο 5,10% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ιασώ: Στο 5,1% το ποσοστό της Lexcor Master Fund

Η  «ΙΑΣΩ Α.Ε.» ανακοίνωσε, ότι την 28.6.2019 υπεβλήθη στην Εταιρεία η από 27.06.2019 γνωστοποίηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Marble Bar Asset Management LLP» σύμφωνα με την οποία την 27.6.2019 ο μέτοχος με την επωνυμία «Lexcor Master Fund» ξεπέρασε το 5% των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Ειδικότερα, κατά την ως άνω ημερομηνία και κατόπιν διαδοχικών αποκτήσεων μετοχών της Εταιρείας, ο ως άνω αναφερόμενος μέτοχος κατείχε 6.228.881 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αναλογούν στο 5,10% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η γνωστοποίηση υπεβλήθη από το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Marble Bar Asset Management LLP» υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής επενδύσεων του επενδυτικού κεφαλαίου «Lexcor Master Fund».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v