Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Στο 66,20% αυξήθηκε το ποσοστό της Agrotechnics

Η “ Agrotechnics International Investment Group” κατέχει συνολικά 18.825.084 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 66,20%.

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Στο 66,20% αυξήθηκε το ποσοστό της Agrotechnics

Η Αγροτικός Οίκος Σπύρου, ανακοινώνει κατόπιν της από 9.7.2019 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρεία “AGROTECHNICS INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP A.I.I.G. LTD” ( νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από τον κ. Γεώργιο Σπύρου ), καθώς και από τον Γεώργιο Σπύρου (υπόχρεο πρόσωπο) ότι η “ Agrotechnics International Investment Group” ιδιοκτήτρια 11.015 μετοχών της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 0,039% απέκτησε την 6η Φεβρουαρίου 2019 δια αγοράς 2.417.980 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 8,50% και την 4η Ιουλίου 2019 δια εισφοράς από τον κ. Γεώργιο Σπύρου 16.396.089 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 57,65%.

Ως εκ τούτου η “ Agrotechnics International Investment Group” κατέχει συνολικά 18.825.084 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 66,20%.

Κατόπιν των ως άνω αναφερόμενων συναλλαγών, ο Γεώργιος Σπύρου ελέγχει πλέον 18.850.302 μετοχές της Εταιρίας, 25.218 άμεσα και 18.825.084 έμμεσα, δια της Agrotechnics International Investment Group, με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου , ήτοι συνολικό ποσοστό 66,24%.

Ουδεμία αλλαγή επήλθε στο συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει στην Εταιρεία ο κ. Γεώργιος Σπύρου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v