Ελλάκτωρ: Επανακαθορισμός της ιδιότητας μέλους του Ιορδάνη Αϊβάζη

Επισημαίνεται ότι ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης υπερκάλυπτε τα κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο κατά την αρχική εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.07.2018 όσο και σήμερα.

Ελλάκτωρ: Επανακαθορισμός της ιδιότητας μέλους του Ιορδάνη Αϊβάζη

Η Διοίκηση της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε την 11.07.2019, ενέκρινε τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιορδάνη Αϊβάζη από μη εκτελεστικό σε ανεξάρτητο πλέον μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του οργάνου.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 11ης Ιουλίου 2019 ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη εκτελεστικό Μέλος,

3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος , Μέλος Εκτελεστικό,

4. Παναγιώτης Δουμάνογλου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Ιορδάνης Αϊβάζης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Μιχαήλ Κατούνας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Αλέξιος Κομνηνός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8. Δέσποινα–Μαγδαληνή Μαρκάκη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

9. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γνωστοποιείται ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επισημαίνεται ότι ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης υπερκάλυπτε τα κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο κατά την αρχική εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.07.2018 όσο και σήμερα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v