Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοϊατρική: Κάμψη περιθωρίων και πτώση κερδοφορίας το 2018

Στα 125 εκατ. ευρώ ο τζίρος του ομίλου με τα EBITDA να υποχωρούν στα 12,3 εκατ. ευρώ. Μόλις 249 χιλ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη της χρήσης. Η αναδιάρθρωση του δανεισμού με εξόφληση δανείων από θυγατρικές και λήψη –χαμηλότερου- δανεισμού από τη μητρική.

Βιοϊατρική: Κάμψη περιθωρίων και πτώση κερδοφορίας το 2018

Μείωση στα περιθώρια κέρδους που οδήγησε σε υποχώρηση των EBITDA και σε συρρίκνωση της κερδοφορίας εμφάνισε το 2018 ο όμιλος Βιοιατρική, ενώ προχώρησε σε αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, ο καθαρός (μετά την αφαίρεση rebate και clawback) κύκλος εργασιών ανήλθε, σε ενοποιημένο επίπεδο, στα 125 εκατ. ευρώ, έναντι 119 εκατ. ευρώ το 2017. Το μικτό περιθώριο, όμως, συρρικνώθηκε στο 19,7%από 23,4% το 2017 καθώς το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό από την άνοδο του τζίρου.

Η παραπάνω εξέλιξη σε συνδυασμό με την αύξηση στα κόστη διοίκησης και διάθεσης οδήγησαν σε σημαντική μείωση τα EBITDA (12,3 εκατ. από 19 εκατ. ευρώ). Τέλος,ο σχηματισμός προβλέψεων και οι ζημιές του εμπορικού χαρτοφυλακίου οδήγησαν τα προ φόρων κέρδη στις 249 χιλ. ευρώ, έναντι επίδοσης 8,2 εκατ. ευρώ το 2017.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρέμειναν στα 22,1 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός του ομίλου ανέρχεται σε 57,1 εκατ. ευρώ και ο καθαρός (μετά την αφαίρεση των ταμειακών διαθεσίμων) δανεισμός στα 49 εκατ. ευρώ. Αν συνυπολογιστεί και το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας (τρέχουσας αξίας 16,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018), το οποίο είναι τοποθετημένο σε χαμηλού ρίσκου επενδύσεις ο καθαρός δανεισμός είναι ακόμη χαμηλότερος.

Τον Ιανουάριο του 2019 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού με την εκταμίευση νέου ομολογιακού δανείου από την Alpha Bank. Μέρος των κεφαλαίων του ομολογιακού χρησιμοποιήθηκε από τη Βιοιατρική για την πλήρη κάλυψη αυξήσεων κεφαλαίου, που διενήργησαν οι θυγατρικές της, Βιοκλινική Αθηνών (20,4 εκατ. ευρώ) και BIOBIOMED International (3,1 εκατ. ευρώ).

Τα κεφάλαια, που άντλησαν οι θυγατρικές, κατευθύνθηκαν για μείωση του δανεισμού τους. Ως εκ τούτου, ο δανεισμός των θυγατρικών μεταφέρθηκε στη μητρική, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε μειώσει σημαντικά το δανειακό της άνοιγμα.

Σημειώνεται ότι κατά την τρέχουσα χρήση ο όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 για τις μισθώσεις, κάτι που εξαιτίας του πλήθους των λειτουργικών μισθώσεων αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση παγίων και υποχρεώσεων.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v