Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ομολογιακό 2 εκατ. ευρώ εκδίδει η Βιοκαρπέτ

Το ομολογιακό ήταν το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθεί άμεσα.

Ομολογιακό 2 εκατ. ευρώ εκδίδει η Βιοκαρπέτ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 2.000.000 € εμπραγμάτως εξασφαλισμένου αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Βιοκαρπέτ. Σε αυτή μετείχαν 12 μέτοχοι και οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 20.292.333 ήτοι ποσοστό 84,599% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.

Το ομολογιακό ήταν το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθεί άμεσα. Δόθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v