Ομολογιακό δάνειο 72,5 εκατ. από το Ιασώ

Για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου του Ιασώ και του Ιασώ Θεσσαλίας χρησιμοποιούνται τα 72,5 εκατ. που συγκέντρωσε από το ομολογιακό δάνειο η εταιρεία.

Ομολογιακό  δάνειο 72,5 εκατ. από το Ιασώ

Την αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου από την Τράπεζα Πειραιώς, ανακοίνωσε το Ιασώ. Πρόσθεσε πως η εταιρεία εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ύψους 72.500.000 ευρώ 7ετούς διάρκειας με το οποίο κατέστη δυνατή η αποπληρωμή του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και της Ιασώ Θεσσαλίας Α.Ε.

Το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων του ομίλου της εταιρείας και με εκχώρηση των απαιτήσεων από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ακινήτων αυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v