Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Folli Follie: Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με τους ομολογιούχους

(upd) Η διαδικασία βρίσκεται «σε κρίσιμο σημείο κατά το οποίο χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί», υποστηρίζει η διοίκηση της εταιρείας χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Σε εξέλιξη ο διαχειριστικός έλεγχος από την PwC.

Folli Follie: Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με τους ομολογιούχους

Τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης με τους ομολογιούχους επιβεβαίωσε η διοίκηση της Folli Follie στο περιθώριο της σημερινής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. Απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει εάν υπάρχει αναθεώρηση του Term Sheet (που οι ομολογιούχοι ήδη έχουν απορρίψει όπως έχει γράψει το Euro2day.gr), αλλά και αν επίκειται συνάντηση με εκπροσώπους των πιστωτών, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα.

Μάλιστα ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, Α. Γούναρης, από το βήμα της Γ.Σ. των μετόχων εκ προοιμίου δήλωσε πως δεν θα σχολιάσει τη διαδικασία, δεδομένου ότι βρίσκεται «σε κρίσιμο σημείο κατά το οποίο χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί».

Σε ερώτημα του Euro2day.gr για το αν η σημερινή διοίκηση της εταιρείας προσυπογράφει την έως σήμερα γνωστή πρόταση προς τους ομολογιούχους-δεδομένου ότι οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας (οικογένεια Κουτσολιούτσου, Fosun, Fidelity) στο πλαίσιο αυτής διατηρούν ποσοστά και assets στην ΟpsCo-, η απάντηση του κ. Γούναρη αλλά και του CEO, κ. Σάμιου ήταν καταφατική.

Ανέφεραν δε ότι η δημόσια ανακοίνωση της εταιρίας κατά την οποία αναλύονταν και πάλι οι όροι της πρότασης προς τους ομολογιούχους, και αντιπαρατίθεντο η προοπτική της πτώχευσης δεν είχε το χαρακτήρα τελεσιγράφου, αλλά αποτύπωσης της κατάστασης.

Πέραν των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία υπαγωγής σε εξυγίανση και της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές της, η διοίκηση της εταιρίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαχειριστικός έλεγχος (που είχε ζητήσει προ πολλού η Ε.Κ.) και ο οποίος διενεργείται από την PwC.

Απαντώντας σε ερωτήματα μετόχων και εκπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών, η διοίκηση της εταιρίας ανάφερε επίσης ότι έχει κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων προσώπων στη θυγατρική FF Sourcing Limited στην Ασία, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ποιους μηνύει. Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία διαιτησίας για την απελευθέρωση του δεσμευμένου ποσοστού της Dufry, το οποίο αποτελεί «διαφιλονικούμενο» asset μεταξύ παλαιών μετόχων και ομολογιούχων.

Η Γενική Συνέλευση

Σε ότι αφορά τη διαδικασία της τακτικής Γ.Σ. η οποία πραγματοποιήθηκε με απαρτία της τάξης του 75%, η διοίκηση της εταιρίας εισηγήθηκε τη μη έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2107 και τη μη απαλλαγή των διαχειριστικών ευθυνών των μελών της προηγούμενης διοίκησης. Την παραπάνω πρόταση στήριξε με έγγραφη δήλωση του και ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος (ο οποίος ωστόσο δεν ελέγχει παρά μικρό μονοψήφιο ποσοστό μετοχών της εταιρείας).

Η σημερινή διοίκηση της FF αντιθέτως ζήτησε την έγκριση του αναμορφωμένου ισολογισμού χρήσης 2017, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή (PwC), θέμα που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μετόχων.

Οι αποφάσεις

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί συνέχεια της αναβληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2018, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις μετά από ειδική ψηφοφορία για έκαστο θέμα:

1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 -31.12.2017, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την αναμόρφωση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Δεν ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017, και δεν απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από όποια ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.

3. Δεν απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή από όποια ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον ειδικό έλεγχο των αναμορφωμένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017.

4. Ανέβαλε την συζήτηση και την ψηφοφορία επί του θέματος της εκλογής του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την χρήση 2018 και του καθορισμού της σχετικής αμοιβής του για ρητή ημερομηνία και δη για την 3η Οκτωβρίου 2019.

5. Ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2017 και προενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις για την χρήση 2018.

6. Όρισε ως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κκ. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου και Νικόλαο Φαλδαμή του Ορέστη. Επισημαίνεται ότι οι κκ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Γεώργιος Κυριακός, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Περικλής Δοντάς είχαν ήδη οριστεί ως ανεξάρτητα μέλη από την προηγούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Δεκεμβρίου 2018.

7. Εξέλεξε τους κκ. Ανδρέα Κουτούπη, Νικόλαο Φαλδαμή και Αβραάμ Γούναρη ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

8. Ενέκρινε την παροχή εγγυήσεων, δανείων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνδεδεμένων (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο ισχύσαν άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

 

* Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v