Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παπουτσάνης: Άνοδο 50% στα κέρδη εξαμήνου

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €14,4 εκατ., αυξημένος κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €0,8 εκατ., αυξημένα κατά 52%.

Παπουτσάνης: Άνοδο 50% στα κέρδη εξαμήνου

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.

Βασικά οικονομικά μεγέθη εξαμήνου

*Σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και βελτίωση κερδοφορίας στο α' εξάμηνο.

*Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €14,4 εκατ., αυξημένος κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

*Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €0,8 εκατ., αυξημένα κατά 52%.

*Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €0,6 εκατ., έναντι €0,4 εκατ. το α' εξάμηνο του 2018.

Η Διοίκηση της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ δηλώνει ικανοποιημένη από τα θετικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ένα ακόμη εξάμηνο ισχυρής ανάπτυξης και βελτιωμένης κερδοφορίας. Οι καινοτομίες στα προϊόντα, οι νέες κυκλοφορίες και οι εμπορικές πρωτοβουλίες συνεχίζουν να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα, οδηγώντας σε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Για το υπόλοιπο του 2019, η Διοίκηση θα συνεχίσει να εστιάζει στην επέκταση των εξαγωγών, στην παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων, στην εξωστρέφεια και στις συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες, στον έλεγχο του κόστους μέσω της βελτίωσης παραγωγικότητας και στην ενίσχυση των λειτουργικών ροών.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Η εταιρία σημείωσε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 σημαντική ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών της κατά 20%. Συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,4 εκατ. ευρώ, έναντι 12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης. Ιδιαίτερη αύξηση κατέγραψαν η κατηγορία παραγωγής προϊόντων τρίτων στο εξωτερικό και η κατηγορία ξενοδοχειακών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρίας ενισχύθηκε στο εξάμηνο κατά 37% σε σχέση με το 2018, με το σύνολο των εξαγωγών να ανέρχονται σε 6,7 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 47% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Τα μικτά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων και διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 24%. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε και ανήλθε σε 29%, έναντι 28% στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 1,71 εκατ. ευρώ, έναντι 1,32 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 29%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,79 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,52 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2018, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,38 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι φόροι που βάρυναν το αποτέλεσμα, ύψους 182 χιλ. ευρώ, αφορούν αποκλειστικά αναβαλλόμενο φόρο, που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2019 και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την εταιρία.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα

Το 19% του συνολικού κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, το 36% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 30% παραγωγές τρίτων και το 15% πωλήσεις σαπωνομαζών.

Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων της Παπουτσάνης (Olivia, Karavaki, Natura, Aromatics, HAIRCHIC κ.ά.) παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 3% το πρώτο εξάμηνο, η οποία προέρχεται κυρίως από το λανσάρισμα της νέας σειράς περιποίησης μαλλιών HAIRCHIC.

Στρατηγικός στόχος και προτεραιότητα για την Παπουτσάνης παραμένει η βελτίωση των συνολικών μεριδίων αγοράς. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, τις εξαγωγές και την περαιτέρω ενίσχυση σε συγκεκριμένες αγορές.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Η κατηγορία εμφανίζεται ενισχυμένη το πρώτο εξάμηνο του 2019 κατά 25%, γεγονός που οφείλεται στην τοποθέτηση των προϊόντων της Παπουτσάνης σε νέες ξενοδοχειακές μονάδες του εσωτερικού, αλλά και στη συνεχιζόμενη διεύρυνση συνεργασίας με πολυεθνική εταιρεία-ηγέτη στον χώρο. Η εταιρία εστιάζει στην ανάπτυξη νέων σειρών ξενοδοχειακών προϊόντων, όπως το νέο premium brand SARBACANE και η σειρά Papoutsanis Kids, η πρώτη ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά, που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2018.

Τέλος, η ανάληψη της διανομής των ξενοδοχειακών προϊόντων της L'Occitane στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περεταίρω την θέση της εταιρίας στην αντίστοιχη ξενοδοχειακή αγορά για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Προϊόντα Τρίτων, Ιδιωτική Ετικέτα

Η εν λόγω κατηγορία παρουσιάζει αύξηση 40% το α' εξάμηνο του 2019, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, βελτίωση που προέρχεται από νέες συνεργασίες και τη διεύρυνση υφιστάμενων συνεργασιών με πελάτες κυρίως στο εξωτερικό.

Η Παπουτσάνης συνεχίζει να επενδύει στη διεύρυνση και στην επέκταση των συνεργασιών της, τόσο με μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσο και με κορυφαίες πολυεθνικές εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) για την παραγωγή των προϊόντων τους για ευρωπαϊκές χώρες που προβλέπεται να οδηγήσουν σε σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη.

Σαπωνόμαζες

Στο εξάμηνο, η κατηγορία αναπτύχθηκε κατά 9%, οδηγούμενη κυρίως από τις εξαγωγές. Η εταιρία έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία για την παραγωγή ειδικών τύπων σαπωνόμαζας, βάσει της οποίας ενισχύει συνεχώς τις πωλήσεις και τα μερίδιά της σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Εξαγωγές πραγματοποιούνται, ακόμη, σε χώρες, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία και το Μεξικό.

Η Παπουτσάνης θα συνεχίσει να επενδύει στην Έρευνα και την Καινοτομία μέσα από προγράμματα που υλοποιεί για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας και να αξιολογεί επιχειρηματικές ευκαιρίας συνεργασίας στην Ευρώπη.

Επιχειρηματική Προοπτική

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης παραμένει η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της μέσω διεύρυνσης των συνεργασιών με υφιστάμενους συνεργάτες και της σύναψης νέων συνεργασιών σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Βάσει των συνεργασιών που ήδη έχουν συμφωνηθεί, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 αναμένεται βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Παράλληλα, η στρατηγική της Παπουτσάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνση των εξαγωγών της, μέσω συνεργασιών με κορυφαίες εταιρίες παραγωγής και διανομής, παραμένει αμετάβλητη.

Στον σχεδιασμό της Παπουτσάνης περιλαμβάνεται, επίσης, η συνεχής ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων, του επαναλανσαρίσματος προϊόντων και της αύξησης της διανομής τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναμένεται, επίσης, σημαντική βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών της εταιρίας, λόγω της διόρθωσης του επιπέδου των αποθεμάτων, τη βελτίωση των εμπορικών απαιτήσεων και της είσπραξης ΦΠΑ, ύψους 0,9 εκ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Παράλληλα, η Παπουτσάνης στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του παραγωγικού κόστους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και του επενδυτικού της πλάνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v