Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Unibios: Στα €4,68 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Τα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας είναι 15.627.315.

Unibios: Στα €4,68 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Η Unibios AE Συμμετοχών ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.10.2018 και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο στις 18.09.2019 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €4.688.194,50 και διαιρείται σε 15.627.315 μετοχές όλες με δικαίωμα ψήφου.

Τα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 3556/2007 είναι 15.627.315.

Επιπλέον, η εταιρεία UNIBIOS γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι:

Ο κύριος Ορφέας Μαυρίκιος Αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας μας και Διευθύνων Σύμβουλος άσκησε κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας μας που αποφασίσθηκε την 19.10.2018 δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 3.045.748 μετοχές της Εταιρίας μας (ISIN GRS084003011).

Ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας μας άσκησε κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας μας που αποφασίσθηκε την 19.10.2018 δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 2.396.192 μετοχές της Εταιρίας μας (ISIN GRS084003011).

Η εταιρία «Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες Συμβουλευτική Μ.ΙΚΕ» που είναι πρόσωπο στενού δεσμού με τον κύριο Ορφέα Μαυρίκιο Αντιπρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας μας και Διευθύνοντα Σύμβουλο άσκησε κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας μας που αποφασίσθηκε την 19.10.2018 δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 389.052 μετοχές της Εταιρίας μας (ISIN GRS084003011).

Η εταιρία «Αντώνιος Σβορώνος και Συνεργάτες Μ.ΙΚΕ Διοικητικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» που είναι πρόσωπο στενού δεσμού με τον κύριο Αντώνιο Σβορώνο Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας μας άσκησε κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας μας που αποφασίσθηκε την 19.10.2018 δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 425.660 μετοχές της Εταιρίας μας (ISIN GRS084003011).

Ο κύριος Ορφέας Μαυρίκιος Αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας μας και Διευθύνων Σύμβουλος διέθεσε με συμβολαιογραφική δωρεά 669.413 μετοχές της εταιρίας μας(ISIN GRS084003011). Το συμβόλαιο δωρεάς συνήφθη στις 16.09.2019.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών είναι η 18.09.2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v