Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Μιχαλόπουλος και Αλευράς τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ

Την μείωση του αριθμού των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΛΘ Α.Ε.» από τρία σε δύο μέλη ενέκρινε μεταξύ άλλων η ΓΣ.

ΟΛΘ: Μιχαλόπουλος και Αλευράς τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ

Η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι την 29η Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Makedonia Palace».

Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 14 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 7.949.543 μετοχές, ήτοι ποσοστό 78,8645% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν φανερής ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την μείωση του αριθμού των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΛΘ Α.Ε.» από τρία (3) σε δύο (2) μέλη και εξέλεξε ως μέλη τους κύριους: Παναγιώτη Μιχαλόπουλο και Παναγιώτη Αλευρά.

 2. Ενέκρινε την Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, με θέμα: «Επιτροπή Ελέγχου». Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Το ΤΑΙΠΕΔ θα ασκεί το δικαίωμά του για διορισμό του εκπροσώπου του, στην Επιτροπή Ελέγχου, με δήλωσή του που θα κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή των μελών της. Επίσης, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή των μελών της Επιτροπή Ελέγχου της «ΟΛΘ ΑΕ», η οποία απαρτίζεται από τους:

1. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο 2. Παναγιώτη Αλευρά 3. Άγγελο Βλάχο

 3. Ανακοινώσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προέβη σε ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v