Αύξηση τζίρου 15% και ζημιές στο εξάμηνο για την Intracom

Αύξηση του EBITDA κατά 7,4% στα € 14,6 εκατ, νέες συμβάσεις ύψους €238 εκατ. και ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ύψους € 914 εκατ. εμφάνισε ο όμιλος. Κάνει λόγο για συγκυριακή υποχώρηση στην κερδοφορία. Πώς κινήθηκαν οι θυγατρικές.

Αύξηση τζίρου 15% και ζημιές στο εξάμηνο για την Intracom

Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το Η12019, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε:

«Παρά τις αυξημένες πωλήσεις και τη διατήρηση του ανεκτέλεστου του Ομίλου, τα αποτελέσματά μας για το Η1 2019, επηρεάστηκαν αρνητικά λόγω συγκεκριμένων συνθηκών. Αυτή η εικόνα όμως είναι προσωρινή. Οι εκτιμήσεις μας για το 2019 και κυρίως η στρατηγική μας, το στοίχημά μας για την επόμενη πενταετία, παραμένουν όπως παρουσιάστηκαν στην ΤΓΣ της Εταιρείας τον περασμένο Ιούλιο.»

Τα μεγέθη στο εξάμηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανέρχονται σε € 230,9 εκατ., αυξημένες κατά 15 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (Πωλήσεις Η1 2018: €200,7 εκατ.) Η σημαντική αύξηση προέρχεται από τον κύκλο εργασιών της ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα € 14,6 εκατ. έναντι € 13,7 εκατ. το Η1 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,4%.

Το H1 του 2019 η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου επηρεάστηκε λόγω των αποτελεσμάτων της IDE. Η IDE, όπως έχει συμβεί και στο Η1 2016, παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη ανισοκατανομή στο πρόγραμμα τιμολογήσεών της, καταγράφοντας χαμηλό όγκο πωλήσεων στο H1 2019 με αποτέλεσμα να εμφανίσει λειτουργικές ζημιές. Τα αποτελέσματα του Η1 2019 δεν είναι ενδεικτικά της αναμενόμενης ετήσιας απόδοσης της θυγατρικής μας, καθώς αναμένεται να αναστραφούν στο Q4 όπου η εταιρία θα υπερκαλύψει τις απώλειές της.

Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, ήταν η κερδοφορία του Ομίλου να διαμορφωθεί σε ΕΒΙΤ € 7,8 εκατ. και ΕΒΤ σε - € 1,9 εκατ. έναντι € 1,8 εκατ. το Η1 του 2018.

1. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 126,2 εκατ. από € 81,9 εκατ. το Η1 2018, καταγράφοντας αύξηση κατά 54%.

O Ομιλος κατέγραψε αύξηση στη λειτουργική του κερδοφορία με EBITDA € 8,3 εκατ. έναντι € 6,1 εκατ. το Η1 2018.

Στο Η1 του 2019 ο Ομιλος INTRAKAT υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους € 47,5 εκατ. και την 30/6/2019 διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους € 394 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος INTRAKAT, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 143 εκατ..

2. Ο Ομιλος INTRASOFT INTERNATIONAL κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις € 86,1 εκατ. έναντι € 80,9 εκατ. το Η1 του 2018. Σε επίπεδο αποτελέσματος, το EBITDA διαμορφώθηκε στα € 6,2 εκατ. (αύξηση 51%) και τα κέρδη προ φόρων σε € 0,7 εκατ. έναντι € 1,2 εκατ. το Η1 του 2018.

To ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε € 390 εκατ., ενώ στο Η1 2019 υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους € 130 εκατ. περίπου.

3. Η IDE αντιμετωπίζοντας πρόγραμμα τιμολογήσεων εξαιρετικά ανισοβαρές, με το μεγαλύτερο όγκο των πωλήσεών της στο Q4, κατέγραψε πωλήσεις € 10,1 εκατ., EBITDA -€ 2,1 εκατ. και ζημίες προ φόρων - € 3,1 εκατ. έναντι κέρδους € 2,3 εκατ. το Η1 2018. Τα αποτελέσματα αυτά διαμόρφωσαν κατά κύριο λόγο και το αποτέλεσμα του Ομίλου. Όπως προαναφέραμε όμως, στο τέλος του έτους η εταιρία θα ανακτήσει την υστέρηση στις πωλήσεις και θα υπερκαλύψει τις ζημιές του Η1 2019.

Η εταιρία μέσα στο Η1 2019 υπέγραψε νέες συμβάσεις € 60,8 εκατ. με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να ξεπερνά τα € 130 εκατ.

4. Η INTRADEVELOPMENT, η εταιρία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 5,6 εκατ., και περιόρισε τις ζημιές προ φόρων σε € 0,8 εκατ. έναντι ζημίας € 2,7 εκατ. το Η1 2018.

5. Η Κ-WIND εξαιτίας τεχνικής βλάβης που προήλθε λόγω κακών καιρικών συνθηκών, δεν ακολούθησε την υπεραπόδοση του αντίστοιχου διαστήματος του 2018. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1,8 εκατ., έναντι € 3,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018 η κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,0 εκατ. και το αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε σε -€ 0,4 εκατ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v