Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ. Ε. Δημητρίου: Δεν πλήρωσε τον ορκωτό, δεν βγάζει έγκαιρα αποτελέσματα εξαμήνου

Η ελεγκτική εταιρεία επιφυλάχθηκε για τη συνέχιση του ελέγχου και τη χορήγηση της έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 έως την εξόφληση των οφειλόμενων αμοιβών.

Γ. Ε. Δημητρίου: Δεν πλήρωσε τον ορκωτό, δεν βγάζει έγκαιρα αποτελέσματα εξαμήνου

Η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δεν θα καταστεί δυνατή η εντός της νόμιμης προθεσμίας δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2019.

Οπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση, «η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 4449/2017, επιφυλάχθηκε για τη συνέχιση του ελέγχου και τη χορήγηση της έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 έως την εξόφληση των οφειλόμενων αμοιβών. Την εν λόγω επιφύλαξη γνωστοποίησε και εγγράφως προς την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να άρει ύστερα από έγκρισή της, την επιφύλαξή τους.

Η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες για την άρση αυτής της εκκρεμότητας, ώστε να δημοσιευθούν τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2019 το συντομότερο δυνατό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v