Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda Development: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση 1,3 εκατ. μετοχών στην Aegean

Η Αεροπορία Αιγαίου προέβη στην αγορά των ιδίων αυτών μετοχών, με μέση τιμή 7 ευρώ ανά μετοχή, και συνολική αξία 9.238.880,00 ευρώ.

Lamda Development: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση 1,3 εκατ. μετοχών στην Aegean

Η Lamda Development ανακοίνωσε ότι την 22.10.2019 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση 1.319.840 ιδίων μετοχών στην Αεροπορία Αιγαίου, στην τιμή 7,00 ευρώ ανά μετοχή, κατόπιν παρέλευσης άπρακτου του 10ημέρου από τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ, την 09.10.2019, της από 07.10.2019 παρασχεθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας άδειας για την ως άνω πώληση και μεταβίβαση ιδίων μετοχών.

Η Lamda επισημαίνει πως η Αεροπορία Αιγάιου προέβη στην αγορά των ιδίων αυτών μετοχών, με μέση τιμή 7 ευρώ ανά μετοχή, και συνολική αξία 9.238.880,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v