Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελαβαν φορολογικό πιστοποιητικό Αττικές Εκδόσεις και θυγατρικές

Εκδόθηκαν εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Ελαβαν φορολογικό πιστοποιητικό Αττικές Εκδόσεις και θυγατρικές

Η Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2018, ο οποίος διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 65Α ν.4174/2013, τόσο στην Εταιρεία, όσο και στις θυγατρικές εταιρείες «ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε.», «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A.E.» και «AIRLINK A.E.» και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v