Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕ Δημητρίου: Προχωρά το σχέδιο εξυγίανσης

Με τη σύμφωνη γνώμη τραπεζών και Quest Holdings η προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 106α του Πτωχευτικού Κώδικα. Πρόβλεψη για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και παράλληλη «ρύθμιση» υποχρεώσεων.

ΓΕ Δημητρίου: Προχωρά το σχέδιο εξυγίανσης

Αισιοδοξία για την «επόμενη μέρα» της Γ.Ε. Δημητρίου προκαλεί στην αγορά η ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας για υποβολή αιτήματος προστασίας, με βάση το άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η προσφυγή της Γ.Ε. Δημητρίου έχει γίνει με τη σύμφωνη γνώμη τόσο των τραπεζών όσο και της Quest Holdings και η πρόταση -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνει:

• Υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Γ.Ε. Δημητρίου με καταβολή μετρητών, την οποία θα καλύψει ο Όμιλος Quest (θα λειτουργήσει ως στρατηγικός επενδυτής ή ως «λευκός ιππότης»). Ως αποτέλεσμα, η Quest Holdings θα αποκτήσει με αυτό τον τρόπο την πλειοψηφία των μετοχών της ΓΕΔ.

• Παράλληλα, «ρύθμιση» των υποχρεώσεων της ΓΕΔ προς τις τράπεζες, η οποία θα περιλαμβάνει και μερικό «κούρεμα».

Προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η δικαστική έγκριση της σχετικής προσφυγής.

Ο Όμιλος Quest έχει εδώ και πολλούς μήνες συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας της Γ.Ε. Δημητρίου, στηρίζοντας τη διανομή των προϊόντων της εισηγμένης εταιρείας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται γνωστά brand names όπως τα Toyotomi, Singer, Kerosun και Izola.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί το deal, θα μιλάμε για είσοδο του Ομίλου Quest στον κλάδο των λευκών ηλεκτρικών συσκευών, εκμεταλλευόμενος συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.

Η ανακοίνωση της Δημητρίου 

Η εταιρεία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ' άρθρο 106α παρ. 6 Ν. 3588/2007 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της οποίας χορηγήθηκε η από 05.11.2019 προσωρινή διαταγή λήψης προληπτικών μέτρων, με την οποία αναστέλλονται προσωρινά τα ατομικά και συλλογικά καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος της Εταιρείας, εκκρεμή ή μη (άρθρο 106α παρ. 6 σε συνδ. με άρθρο 106 παρ. 1 Πτωχευτικού Κώδικα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων, μέχρι την κατάθεση της αίτησης συμφωνίας εξυγίανσης και σε κάθε περίπτωση έως 4 μήνες από τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής. Δικάσιμος για τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης περί λήψης προληπτικών μέτρων ορίστηκε η 05.02.2020.

Η κατά τα ανωτέρω αιτούμενη προληπτική προστασία της Εταιρείας θα διασφαλίσει την περιουσιακή της ενότητα έναντι επιθετικών ενεργειών πιστωτών της και θα διασφαλίσει την ισορροπία στις ταμειακές ροές της, ώστε να εξακολουθήσει τη λειτουργία της και να μην απειλείται από απρόβλεπτες ανατροπές ο προϋπολογισμός της. Επίσης, τα αιτούμενα προληπτικά μέτρα θα εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και τις πληρωμές της προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τους εργαζόμενους και εν γένει τους πιστωτές της.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v