Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Σύμβαση με ΕΤΕ για κάλυψη ομολογιακού δανείου 8,125 εκατ.

Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας δέκα ετών και θα εκδοθεί σε δύο σειρές.

Κτήμα Λαζαρίδη: Σύμβαση με ΕΤΕ για κάλυψη ομολογιακού δανείου 8,125 εκατ.

Η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 11/11/2019 σύναψε με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 8.125.000,00.

Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας δέκα ετών και θα εκδοθεί σε δύο σειρές. Η σειρά Α του δανείου ποσού ευρώ 7.014.000 θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, ενώ η σειρά Β του δανείου ποσού ευρώ 1.111.000 θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση ποσοστού 100% των δαπανών της επένδυσης που υποβλήθηκε προς υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016 και αφορά στον εκσυγχρονισμό γεωργικής εκμετάλλευσης αμπελώνων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v