Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σελόντα: Στο 92,79% το ποσοστό της Andromeda Seafood

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Andromeda Seafood στην Σελόντα διαμορφώθηκε σε περίπου 92,79% από περίπου 92.05% που ήταν στις 18.12.2019.

Σελόντα: Στο 92,79% το ποσοστό της Andromeda Seafood
H «Andromeda Seafood Sociedad Limitada»  δηλώνει ότι, στις 19.12.2019, απέκτησε συνολικά 1.808.321 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ»  έναντι 0,10 Eυρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτής της απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Andromeda Seafood στην Σελόντα διαμορφώθηκε σε περίπου 92,79% από περίπου 92.05% που ήταν στις 18.12.2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v