Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στη Lamda το υπόλοιπο 50% της μαρίνας Φλοίσβου

Η Lamda Development S.A. καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος της LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., ελέγχοντας έτσι πλήρως την εταιρεία LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Το αντίτιμο για την αγορά των μετοχών ανέρχεται σε 12.393.000 ευρώ.

Στη Lamda το υπόλοιπο 50% της μαρίνας Φλοίσβου

H Lamda Development S.A. ανακοινώνει ότι την 23.01.2020 συμφώνησε να αποκτήσει από την εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρείας Lamda Dogus Investments S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των μετοχών της LAMDA Flisvos Holding Α.Ε., μετόχου κατά 77,23% της εταιρείας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε., που διαχειρίζεται τη Mαρίνα Φλοίσβου.

Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανέρχεται σε 12.393.000 ευρώ. Η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, δεδομένου ότι δεν εκκρεμούν κανονιστικές ή άλλες διοικητικές εγκρίσεις.

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η Lamda Develοpment S.A. καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος της LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., ελέγχοντας έτσι πλήρως την εταιρεία LAMDA Flisvos Marina Α.Ε.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v