Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στην Κυριακούλης το 100% της Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική

Η εταιρεία «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε.» κατέχει πλέον 200.000 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 100% αυτής.

Στην Κυριακούλης το 100% της Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική

Η εταιρεία «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε.» ανακοίνωσε πως στα πλαίσια της ενίσχυσης της θέσης του Ομίλου στο κλάδο εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων, η «Κυρκακούλης Μεσογαιακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.» αγόρασε, δυνάμει της από 14.01.2020 Σύμβασης Πωλήσεως Ονομαστικών Μετοχών από τη μόνη άλλη μέτοχο «Σσυνεταιρισμός Τουριστικής Εκμετάλλευσης-Ανάπτυξης Μεσσηνίας Σ.Π.Ε.», 80.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία, της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.», αντί του συνολικού ποσού των € 255.000 ή 3,1875 € ανά μετοχή.

Κατόπιν της άνω μεταβιβάσεως, η οποία ολοκληρώθηκε την 23.01.2020, η εταιρεία «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε.» κατέχει πλέον 200.000 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 100% αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v