Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Προχωρά σε έκδοση ΚΟΔ έως 700.000 ευρώ

Το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο θα είναι διάρκειας ενός έτους και θα καλυφθούν από ιδιώτες-επαγγελματίες επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

CNL Capital: Προχωρά σε έκδοση ΚΟΔ έως 700.000 ευρώ

Η CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με την από της 24 Ιανουαρίου ληφθείσας αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, υπεγράφη την 4η Φεβρουαρίου 2020 Πρόγραμμα Όρων Εκδόσεως και Διαθέσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 700.000 ευρώ και διάρκειας ενός έτους, με κάλυψη αυτού από ιδιώτες-επαγγελματίες επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων ορίστηκε η «CNL A.E.Δ.Ο.Ε.Ε».

Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπράγματος ασφαλισμένου, Ομολογιακού Δανείου, θα χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v