Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euroxx: Τα ποσοστά βασικών μετόχων μετά την απορρόφηση της «Αττικές Επενδύσεις»

Οι μέτοχοι της εταιρείας «Casalini Holdings» είναι τα Φυσικά Πρόσωπα, κ.κ. : Τζουζέππε Τζιάνο (30%), Αλέξανδρος Μπίλλης (30%), Δήμητρα Κατσίπη (30%) και Αριστοτέλης Νινιός (10%),

Euroxx: Τα ποσοστά βασικών μετόχων μετά την απορρόφηση της «Αττικές Επενδύσεις»

Η εταιρεία EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατόπιν ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου των κύριων μετόχων της, ως συνέπεια αυτής:

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

& ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ (%)

 
 

CASALINI HOLDINGS LIMITED

5.007.000

33,85%

 

Κ.Ε.Μ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΙΠΗ - ΒΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - ΒΡΑΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2.379.803

16,09%

 
 

ΤΖΙΑΝΟ ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ

2.373.803

16,05%

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ

2.373.803

16,05%

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΝΙΟΣ

733.667

  4,96%

Τέλος σημειώνεται ότι μέτοχοι της εταιρείας «CASALINI HOLDINGS LIMITED» είναι τα Φυσικά Πρόσωπα, κ.κ. : Τζουζέππε Τζιάνο (30%), Αλέξανδρος Μπίλλης (30%), Δήμητρα Κατσίπη (30%) και Αριστοτέλης Νινιός (10%),

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v