Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Hard Rock: Υπό εξέταση από την ΑΕΠΠ η προσφυγή για το καζίνο Ελληνικού

Η αρμόδια αρχή θα εξετάσει το την προσφυγή της εταιρείας και έως τότε δεν προχωρά η διαδικασία του διαγωνισμού.

Hard Rock: Υπό εξέταση από την ΑΕΠΠ η προσφυγή για το καζίνο Ελληνικού

Με σημερινή Απόφασή της η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αναστέλλει την πρόοδο του διεθνή πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατόπιν της Προσφυγής της Hard Rock International και σχετικού αιτήματος, γνωστοποιεί η τελευταία σε ανακοίνωσή της.

Σε αυτή επισημαίνει ότι η Επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ, έκρινε ότι “η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης”.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική Απόφασή της επί της Προσφυγής, “…..διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης….”.

Η αιτιολογία της εκδοθείσας Απόφασης αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της Προσφυγής της Hard Rock International, υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της η τελευταία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v