Στο σύστημα «Φιλικός Διακανονισμός» εντάσσεται η City Insurance

Στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) εντάσσεται ηCity Insurance που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με καθεστώς ΕΠΥ.

Στο σύστημα «Φιλικός Διακανονισμός» εντάσσεται η City Insurance

Στο μητρώο μελών του ΣΑΠ (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής), γνωστό ως «Φιλικό Διακανονισμό», ανακοινώνει ότι εισήλθε από 15.2.2020 η City Insurance, ασφαλιστική εταιρία με έδρα τη Ρουμανία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

Με τον Φιλικό Διακανονισμό, ο τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών επιτυγχάνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και με ελαχιστοποίηση των χρονοβόρων δικαστικών διενέξεων.

Σύμφωνα με το ΣΑΠ, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και με την προϋπόθεση πως οι εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού, επιτρέπεται στην ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. Εκτός από τις υλικές ζημίες του αναίτιου οχήματος στο πλαίσιο του ΣΑΠ αποζημιώνονται και οι σωματικές βλάβες του αναίτιου οδηγού και των επιβαινόντων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v