ElvalHalcor: Στα €41,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2019

Διατήρηση των όγκων πωλήσεων και του a-EBITDA στα επίπεδα του 2018, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων η ElvalHalcor. Εκτέλεση σημαντικών επενδύσεων ύψους 164 εκατ. ευρώ.

ElvalHalcor: Στα €41,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2019

Η ElvalHalcor παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης και της βιομηχανικής παραγωγής στις αγορές της Ευρώπης και τη μείωση της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, διατήρησε τους όγκους πωλήσεων, οδηγούμενη από την αναπτυξιακή πορεία στους πρώτους μήνες του 2019, τόσο στον κλάδο αλουμινίου, όσο και στον κλάδο του χαλκού, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα την οργανική κερδοφορία σε ενοποιημένη βάση και αυξάνοντάς την σε εταιρική βάση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε μείωση κατά 3,5% για το 2019 και διαμορφώθηκε σε 2.044,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.117,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις τιμές των μετάλλων, οι οποίες κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα διεθνώς και δευτερευόντως στους όγκους πωλήσεων, οι οποίοι μειώθηκαν οριακά κατά 0,5%.

Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 10,4%, του χαλκού κατά 2,9% και του ψευδαργύρου κατά 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Η επιβράδυνση του τελευταίου τριμήνου είχε σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) να ανέλθουν στα 140,2 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 142,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, επηρεασμένα και από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων, ανήλθαν σε 145,1 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 166,9 εκατ. ευρώ για το 2018, καθώς το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε ζημία 2,1 εκατ. ευρώ για το 2019, έναντι κέρδους 23,0 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2018.

Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 137,4 εκατ. ευρώ έναντι 165,2 εκατ. ευρώ για το 2018. Σημαντική βελτίωση κατά 21,1% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για το 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 41,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, έναντι 64,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη του 2018, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οδηγείται από τα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου.

Κλάδος αλουμινίου

Για το 2019, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε οριακή κάμψη του όγκου των πωλήσεων κατά 0,8%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.026 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,9%, που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες τιμές των μετάλλων και δευτερευόντως στην κάμψη της ζήτησης κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους που επηρέασε τους όγκους πωλήσεων. Το a-EBITDA ανήλθε στα 97,3 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 95,8 εκατ. ευρώ για την περσινή χρήση σημειώνοντας άνοδο κατά 1,6%. Για επενδύσεις δαπανήθηκαν περί τα 130,0 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό, από τα οποία 118,7 εκατ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα στο πλαίσιο του εξελισσόμενου επενδυτικού προγράμματος. Η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του νέου θερμού ελάστρου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος τον Απρίλιο, ενώ ήδη η εταιρεία έχει ξεκινήσει το επόμενο διετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ με στόχο την μεγαλύτερη αξιοποίηση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας.

Κλάδος χαλκού

Για το 2019 και παρά την αρνητική επίδραση από την πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, που μείωσε σημαντικά τη συνολική ζήτηση ιδιαίτερα σε προϊόντα έλασης, αλλά και τη μείωση του ρυθμών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας που επηρέασε όλα τα προϊόντα γενικά, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων παρουσίαση μικρή αύξηση 0,3%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 1.018 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 2,0% έναντι του 2018, με το a-EBITDA να ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ έναντι 46 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αναφορικά με τις επενδύσεις, δαπανήθηκαν περί τα 17 εκατ. ευρώ για επενδύσεις, από τα οποία 8,0 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο των σωλήνων χαλκού στα Οινόφυτα, ενώ το ποσό των 8 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο έλασης χαλκού και κραμάτων στην Σόφια.

Προοπτικές 2020

Για το 2020, οι προοπτικές ξεκίνησαν θετικές, με ανάκαμψη της ζήτησης και της βιομηχανικής παραγωγής. Η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες βραχυχρόνιες μεταβολές στην ζήτηση, αλλά διατηρεί αμετάβλητη την μακροχρόνια στρατηγική της επέκτασής της μέσω αύξησης των εξαγωγών της, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς της σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Έναρξη έρευνας στις ΗΠΑ για την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει  την έναρξη προκαταρκτικής διαδικασία έρευνας για αντινταμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (United States International Trade Commission, USITC), προκειμένου να διαπιστωθεί, κατά πόσον υπάρχει εύλογη ένδειξη ουσιώδους βλάβης ή απειλής ουσιώδους βλάβης εναντίον της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ ή αν η ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ επιβραδύνεται ουσιωδώς, λόγω των εισαγωγών φύλλων κοινών κραμάτων αλουμινίου από την Ελλάδα και δεκαεπτά ακόμα χώρες (Μπαχρέιν, Βραζιλία, Κροατία, Αίγυπτο, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Κορέα, Ομάν, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Νότιο Αφρική, Ισπανία, Ταιβάν και Τουρκία).

Η προκαταρκτική διαδικασία έρευνας ξεκίνησε σε απάντηση σχετικής αιτήσεως, η οποία υποβλήθηκε από τους εγχώριους παραγωγούς των ΗΠΑ, κατά των προαναφερόμενων δεκαοκτώ εξαγωγικών χωρών.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα συμμετάσχει στην προκαταρκτική διαδικασία έρευνας ως ελληνική βιομηχανία παραγωγής φύλλων κοινών κραμάτων αλουμινίου και θα ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για την πορεία της έρευνας και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v