Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Αύξηση κεφαλαίου €2 εκατ. στη θυγατρική Flexopack International

Η εν λόγω κεφαλαιακή ενίσχυση υλοποιήθηκε μέσω της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης και με τιμή διαθέσεως 20,00 ευρώ δι' εκάστη μετοχή.

Flexopack: Αύξηση κεφαλαίου €2 εκατ. στη θυγατρική Flexopack International

Η Διοίκηση της «FLEXOPACK» ανακοινώνει ότι προχώρησε στην κεφαλαιακή ενίσχυση με το ποσό των δύο εκατομμυρίων Ευρώ, της σε ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας «FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED» που εδρεύει στην Λάρνακα της Κύπρου.

Η εν λόγω κεφαλαιακή ενίσχυση υλοποιήθηκε μέσω της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης και με τιμή διαθέσεως είκοσι (20,00) ευρώ δι' εκάστη μετοχή.

Η εν λόγω υπέρ το άρτιο αύξηση στην θυγατρική εταιρεία, πραγματοποιήθηκε με πρωτεύοντα σκοπό να κατευθυνθεί στην περαιτέρω χρηματοδότηση και κεφαλαιακή ενίσχυση της εδρεύουσας στο Μπρισμπέιν (Brisbane) της Αυστραλίας θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου με την επωνυμία «FLEXOPACK PTY LTD» ( στην οποία η παραπάνω κυπριακή θυγατρική κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου ), καθώς η τελευταία (FLEXOPACK PTY LTD) αναπτύσσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της και έχει άμεση ανάγκη χρηματοδοτικής υποστήριξης αυτής της ανάπτυξης, τόσο μέσω νέων επενδύσεων, όσο και μέσω της αναμόρφωσης της οργανωτικής δομής της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει στρατηγικά και σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της παρουσίας και διείσδυσης της τοπικής ως άνω θυγατρικής της στη γεωγραφική περιοχή της Αυστραλίας, με σκοπό την περαιτέρω ουσιαστική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου και την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της εν λόγω αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v