Π. Πετρόπουλος: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Mε τη λήξη του προγράμματος η Εταιρία κατέχει συνολικά 5.761 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,081% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης €6,1388.

Π. Πετρόπουλος: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποίησε την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας που είχε αποφασισθεί κατά την από 19/4/2018 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Mε τη λήξη του προγράμματος η Εταιρία κατέχει συνολικά 5.761 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,081% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης €6,1388.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v