Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Ξεκινά η αγορά έως 2,2 εκατ. ιδίων μετοχών

Το εύρος τιμών αγοράς ανά μετοχή είναι 2,5-7 ευρώ και η ημερομηνία λήξης του ως Προγράμματος είναι η 23η Μαΐου 2021.

Πλαίσιο: Ξεκινά η αγορά έως 2,2 εκατ. ιδίων μετοχών
Η Διοίκηση της Πλαίσιο Computers, κατ' εφαρμογή των αποφάσεων της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Μαΐου 2019 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2020, ανακοίνωσε την έναρξη εφαρμογής - υλοποίησης του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, δυνάμει του οποίου προβλέπεται η απόκτηση από την Εταιρεία, κατ' ανώτατο όριο 2.207.567 ιδίων μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς ανά μετοχή τα 2,50 ευρώ (κατώτατο όριο) και τα 7,00 ευρώ (ανώτατο όριο) και με ημερομηνία λήξης του ως άνω Προγράμματος την 23η Μαΐου 2021.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v