Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής των μετόχων στη ΓΣ της ΓΕΒΚΑ

Η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει για τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Απριλίου καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους συμμετοχής

Εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής των μετόχων στη ΓΣ της ΓΕΒΚΑ

Η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας , ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτείας αναφορικά με τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, λειτουργώντας με υπευθυνότητα και ευθύνη, στοχεύοντας στη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών της, ανακοίνωσε ότι η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.04.2020 θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με την από 30.03.2020 πρόσκληση, με την επιφύλαξη τυχόν ανακοίνωσης νέων περιοριστικών μέτρων γενικότερου χαρακτήρα από την Πολιτεία. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω οδηγιών της πολιτείας και των συστάσεων του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, με στόχο την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων, του Διοικητικού Συμβουλίου και του κοινού, η Εταιρία ανακοινώνει τα ακόλουθα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

 1. Με σκοπό τον περιορισμό των ατόμων που θα παρίστανται, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Η είσοδος των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, στο χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης, δεν θα επιτραπεί νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής της.

3. Στα πλαίσια του περιορισμού του χρόνου παραμονής των συμμετεχόντων στον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, θα περιοριστούν αντίστοιχα και οι σχετικές ερωτήσεις και αναλύσεις, στις άκρως απαραίτητες για την διεξαγωγή της Συνέλευσης.

Η Εταιρία, προκειμένου να μειώσει στο ελάχιστο τον κίνδυνο μόλυνσης των συμμετεχόντων στη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις οδηγίες της Πολιτείας και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του καταστατικού της, προτρέπει τους μετόχους να κάνουν χρήση της δυνατότητας των εναλλακτικών τρόπων για την συμμετοχή τους στη συνέλευση, που είναι οι εξής:

I. Διορισμός αντιπροσώπου

Οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω αντιπροσώπου. Για να διευκολύνει τους μετόχους, η εταιρία προτείνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία οι μέτοχοι μπορούν, εάν επιθυμούν, να εξουσιοδοτήσουν για να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη Συνέλευση σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες ψήφου που θα δώσουν.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να αποστείλουν τη Φόρμα Εξουσιοδότησης:

 https://www.geb.gr/images/stories/geb/ependitikes_sxeseis/genikes_syneleyseis/2020/entipo_diorismou_antiprosopou_2020.pdf, που είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.geb.gr, το αργότερο έως την 26η Απριλίου 2020. 

II. Ψηφοδέλτιο για εξ' αποστάσεως ψηφοφορία

Οι μέτοχοι μπορούν να ψηφίσουν επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης συμπληρώνοντας το ψηφοδέλτιο για εξ' αποστάσεως ψηφοφορία το οποίο έχει αναρτηθεί στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.geb.gr/images/stories/geb/ependitikes_sxeseis/genikes_syneleyseis/2020/psifodeltio.pdf

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, παρακαλούνται να αποστείλουν την εν λόγω φόρμα στην εταιρία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], το αργότερο έως την 26η Απριλίου 2020. 

III.Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης

Τέλος, οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακαλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω στοιχεία ή/και έγγραφα στην εταιρία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], το αργότερο έως την 26η Απριλίου 2020:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 
Πατρώνυμο (φυσικά πρόσωπα) 
Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου και έγγραφο εκπροσώπησης (Γ.Ε.ΜΗ. – ΦΕΚ) από το οποίο θα προκύπτει η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου (Νομικά πρόσωπα)
Διεύθυνση / Έδρα 
Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 
Τηλεφωνικός αριθμός μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η τηλεφωνική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση   
Αριθμός μετοχών 
Αριθμός Μερίδας Επενδυτή   
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών 

Στους μετόχους που θα ολοκληρώσουν μέχρι την 26η Απριλίου 2020 την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, θα σταλούν οδηγίες συμμετοχής από την εταιρία στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail), από τις οποίες θα σταλούν τα παραπάνω στοιχεία. 

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή τηλεφωνικά στο 210 5514626 (καθημερινά μεταξύ 09:00 και 15:00).

Επίσης η εταιρία καλεί τους μετόχους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της για τυχόν μεταγενέστερες ανακοινώσεις αναφορικά με την επικείμενη Γενική Συνέλευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v