Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ. Περιστέρης: Αντίδοτο… οι ΑΠΕ στην κρίση του κορωνοϊού

Επενδύσεις 10 έως 11 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ βλέπει για την επόμενη τριετία ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Για έξι λόγους θεωρεί ότι οι καθαρές μορφές ενέργειας μπορούν να επανεκκινήσουν την οικονομία.

Γ. Περιστέρης: Αντίδοτο… οι ΑΠΕ στην κρίση του κορωνοϊού

Έξι λόγους για τους οποίους ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θεωρεί ότι η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στην μετά Covid-19 εποχή, παρουσίασε στη διάρκεια της χθεσινής ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Τόσο οι Βρυξέλλες όσο και η ελληνική κυβέρνηση, πριν το ξέσπασμα της κρίσης της πανδημίας, έθεσαν κεντρικό άξονα της πολιτικής τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας με συγκεκριμένους στόχους για το 2030 ως προς τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα. Έτσι λοιπόν δρομολογήθηκαν μέτρα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τη χώρα μας, που δίνουν έμφαση στη διείσδυση των ΑΠΕ. Όλη η αγορά, από τους παραγωγούς ρεύματος με ΑΠΕ μέχρι και τη βαριά βιομηχανία, είτε διευρύνουν τα χαρτοφυλάκια τους με αιτήσεις για άδειες παραγωγής είτε αναζητούν ώριμα έργα προκειμένου να ξεκινήσουν τις επενδύσεις.

Η Ε.Ε. και η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στο λεγόμενο «Green Deal» και στη φάση αυτή της απελευθέρωσης των οικονομιών. Και άρα, όλες οι παρεμβάσεις που είχαν παγώσει για περίπου δύο μήνες εκκινούν εκ νέου.

Ο Γιώργος Περιστέρης, στη νέα εποχή που μπαίνει η χώρα και έχει την ανάγκη για επενδύσεις προκειμένου να ανακτήσει τις απώλειες από το lockdown της οικονομίας, βλέπει οφέλη σε πολλούς τομείς. Μόνο οι επενδύσεις σε συστήματα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 10 με 11 δισ. ευρώ την τριετία.

Ο επιχειρηματίας, λοιπόν, που εδώ και πολλά χρόνια έστρεψε τη δραστηριότητα του ομίλου του στις καθαρές μορφές ενέργειας, βλέπει έξι λόγους για τους οποίους η ελληνική οικονομία μπορεί να στηριχτεί στις ΑΠΕ για την ανάκαμψή της:

· Υπάρχουν έτοιμες, πλήρως αδειοδοτημένες (με άδεια εγκατάστασης) επενδύσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος περίπου 2.400 MW Μεγαβάτ, ενώ άλλα περίπου 5.800 MW έργων ΑΠΕ έχουν πλήρη περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ). Δηλαδή, συνολικά περίπου 8.200 MW έργων ΑΠΕ, επενδυτικού ύψους της τάξης των 8,5 - 9 δισ. ευρώ, μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε υλοποίηση, έστω σε βάθος της επόμενης τριετίας.

· Στις επενδύσεις αυτές μπορούν να προστεθούν, μόλις θεσπιστεί το επί μακρόν κυοφορούμενο θεσμικό τους πλαίσιο, επιπλέον τουλάχιστον 1.000 MW έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (αντλησιοταμιευτικά, υβριδικά), επενδυτικού ύψους 1,5 - 2 δισ. ευρώ, τα οποία επίσης είναι αδειοδοτικά ώριμα για υλοποίηση.

· Άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ως άνω επενδύσεις ΑΠΕ είναι και το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ (σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές), για τη σταδιακή υλοποίηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών του Αιγαίου (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, νησιά Β. Αιγαίου), συνολικού ύψους 2-2,5 δισ. ευρώ, με άμεση προοπτική τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης.

· Τα έργα ΑΠΕ, ιδίως τα αιολικά, τα υδροηλεκτρικά και τα αντλησοταμιευτικά, έχουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία: της τάξης του 50% τα αιολικά, του 70% τα υδροηλεκτρικά και του 75% τα αποθηκευτικά - αντλησοταμίευσης.

· Τα έργα ΑΠΕ έχουν μεγάλο πολλαπλασιαστή για την εθνική οικονομία και απασχόληση. Σύμφωνα με εμπεριστατωμένη μελέτη του διεθνούς οργανισμού IRENA που μόλις κυκλοφόρησε (“Global Renewables Outlook 2020»), οι επενδύσεις σε ΑΠΕ επιστρέφουν στην οικονομία 3 έως 8 ευρώ (ανάλογα με την τεχνολογία και τις τοπικές συνθήκες) για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε αυτές, ενώ μπορούν να τετραπλασιάσουν τον αριθμό απασχολούμενων στον τομέα, σε ένα μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

· Αρκετά από τα έργα έχουν και σημαντικά πρόσθετα οφέλη, είτε περιβαλλοντικά είτε οικονομικά, όπως τα έργα ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμματικής βιομάζας ή βιοαερίου, είτε τουριστικής αναβάθμισης και σταθεροποίησης του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου, όπως είναι τα υδροηλεκτρικά και αποθηκευτικά έργα.

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v