Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Εγκρίθηκε το stock split 1:6

Ο συνολικός αριθμός των κοινών μετοχών της εταιρείας αυξήθηκε από 5 εκατ. σε 30 εκατ. νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ.

Entersoft: Εγκρίθηκε το stock split 1:6

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Entersoft που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου, ενέκρινε τη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της εταιρείας από 0,30 ευρώ σε 0,05 ευρώ και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής μετοχής της Εταιρείας από έξι (6) νέες κοινές μετοχές της Εταιρείας με αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 5.000.000 σε 30.000.000 νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ (stock split 1:6).

Στη συνέχεια της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε 1.500.000 ευρώ διαιρούμενο όμως σε 30.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v