Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επαναγορές ομολόγων €67,02 εκατ. από τον ΟΤΕ

Τα επαναγορασθέντα ομόλογα έχουν ακυρωθεί. Μετά την ολοκλήρωση των επαναγορών, το εναπομείναν ονομαστικό υπόλοιπο των ομολόγων, λήξεως τον Ιούλιο, ανέρχεται σε €632.974.000.

Επαναγορές ομολόγων €67,02 εκατ. από τον ΟΤΕ

O ΟΤΕ ανακοινώνει ότι η θυγατρική του εταιρεία OΤΕ plc προέβη σε σταδιακές επαναγορές συνολικού ονομαστικού ποσού €67.026.000 από τα ομόλογα εκδόσεως της ιδίας λήξεως 9 Ιουλίου 2020 με κουπόνι 3,500%.

Τα εν λόγω ομόλογα είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου με την OΤΕ Α.Ε. εγγυήτρια υπέρ της OΤΕ plc.

Τα επαναγορασθέντα ομόλογα έχουν ακυρωθεί.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω επαναγορών, το εναπομείναν ονομαστικό υπόλοιπο των ομολόγων ανέρχεται σε €632.974.000.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v