Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα €2,66 εκατ. τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση +24,8%, αγγίζοντας τα €12,2 εκ.Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,55 εκ., έναντι €3,14 εκ. το 2019.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα €2,66 εκατ. τα καθαρά κέρδη τριμήνου

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου 2020.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €27,45 εκ. έναντι €21,85 εκ. το 2019 (αυξημένος +25,6%). Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

 Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €4,48 εκ. έναντι €4,01 εκ. το 2019.

 Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,55 εκ., έναντι €3,14 εκ. το 2019.

 Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €2,66 εκ., έναντι €2,29 εκ. το 2019.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση +24,8%, αγγίζοντας τα €12,2 εκ.

Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη μεγέθυνση της αγοράς κατά 5,8%, στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των επώνυμων γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων private label προϊόντων.

Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται πλέον, σε 16,6%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε όγκο, Μαρ. 2020].

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη +36,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών γιαουρτιού ξεπέρασε τα €12,2 εκ, αποτελώντας το 50% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Τέλος, στον κλάδο του παγωτού, όπου το α’ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις εμφανίζουν μείωση σε €2,4 εκ από €3,0 εκ. το 2019 [μείωση 19,3%].

Παρά το αρχικό έντονο πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική αγορά παγωτού από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συνεπεία του COVID-19, η κατάσταση δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης.

Ήδη λοιπόν, στο διάστημα που ακολούθησε, η εικόνα στις εγχώριες πωλήσεις έχει αναστραφεί με αποτέλεσμα αυτές να εμφανίζονται προοδευτικά αυξημένες σε σχέση με πέρυσι.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v