Τι απαντούν τα Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ για την προσφυγή της ΕΚΤΕΡ

«Αγνοούμε πλήρως τα κίνητρα και τις επιδιώξεις μιας τέτοιας ενέργειας. Είναι προφανές ότι το ζήτημα θα μελετηθεί από τη Νομική Υπηρεσία μας, όταν -και αν- υποβληθεί επίσημα οποιοδήποτε αίτημα» αναφέρει μεταξύ άλλων η Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ.

Τι απαντούν τα Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ για την προσφυγή της ΕΚΤΕΡ

«Αρνούμαστε ότι οφείλουμε οποιοδήποτε ποσό στην ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ μετά την ανακοίνωση της κατασκευαστικής ότι προσέφυγε στο αρμόδιο διαιτητικό δικαστήριο για διαφορές ύψους 2,85 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρει η Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ: 

«Αναφερόμενοι στο από 19/5/2020 δημοσίευμα με τίτλο «ΕΚΤΕΡ: Προσφυγή κατά της "Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ" για οικονομικές διαφορές 2,85 εκατ. ευρώ», στο οποίο γίνεται εμφανώς αναφορά στο όνομα της εταιρίας μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το αναγνωστικό κοινό, για την αποκατάσταση της αλήθειας, τα ακόλουθα:

Είναι γεγονός ότι, κατά την εκτέλεση εργασιών στο έργο ανακατασκευής του ξενοδοχείου, ιδιοκτησίας μας στην Ανάβυσσο Αττικής, Evereden Beach Resort & Spa, και στα πλαίσια υλοποίησης επένδυσης ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, προέκυψαν διαφωνίες μεταξύ της εταιρίας μας και της εργολάβου εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Συγκεκριμένα, από πλευράς της, η εταιρία μας αξίωσε από την ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συνολικό ποσό 5.487.894 ευρώ από διάφορες αιτίες και υπήγαγε την εν λόγω διαφορά στο αρμόδιο Διαιτητικό Δικαστήριο.

Κατόπιν αυτού, μεταξύ των εταιριών υπογράφηκε το από 10.4.2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, με το οποίο συμφωνήθηκε συμψηφισμός των εκατέρωθεν αξιώσεων, εκκαθάριση της εργολαβίας και επίλυση διαφόρων εκκρεμοτήτων. Η εταιρία μας συμμορφώθηκε πλήρως με όλες τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει με το εν λόγω συμφωνητικό.

Όσον αφορά στο γεγονός που πληροφορηθήκαμε από το δημοσίευμά σας, ότι δηλαδή η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αναζητά από την εταιρία μας ποσό 2,85 εκ. €, από την αξίωση του οποίου, όμως, έχει ρητά παραιτηθεί στα πλαίσια της παραπάνω συμφωνίας, και με τον τρόπο αυτό αμφισβητεί την οριστική διευθέτηση και το πέρας της μεταξύ μας διαφοράς, δηλώνουμε ότι αγνοούμε πλήρως τα κίνητρα και τις επιδιώξεις μιας τέτοιας ενέργειας. Είναι προφανές ότι το ζήτημα θα μελετηθεί από τη Νομική Υπηρεσία μας, όταν (και αν) υποβληθεί επίσημα οποιοδήποτε αίτημα.

Προς το παρόν, για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, και για το λόγο ότι από το δημοσίευμα δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι δήθεν η εταιρία μας δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και οφείλει χρηματικά ποσά, δηλώνουμε ότι, δεδομένης της ύπαρξης του ως άνω συμφωνητικού, αρνούμαστε ότι οφείλουμε οποιοδήποτε ποσό στην ΕΚΤΕΡ Α.Ε., η δε εταιρία μας επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της από την όποια αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων της εν λόγω εταιρίας».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v