Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυξημένα EBITDA, σταθερός ο τζίρος στο πεντάμηνο για την Τιτάν

Καλύτερη των αρχικών εκτιμήσεων η επίδοση του ομίλου στο πεντάμηνο, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 641,8 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται 5,5% κυρίως λόγω χαμηλότερου κόστους καυσίμων.

Αυξημένα EBITDA, σταθερός ο τζίρος στο πεντάμηνο για την Τιτάν

Η Titan Cement International SA λαμβάνοντας υπόψη την άνευ προηγουμένου φύση των περιστάσεων επιθυμεί να ενημερώσει σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στις κύριες αγορές της και τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2020.

Από την έναρξη της επιδημίας του κορωνοϊού, σημειώνει η εταιρία, επικεντρωθήκαμε στην προστασία των εργαζομένων του Ομίλου και των οικογενειών τους, των επιχειρηματικών μας εταίρων, των πελατών μας και των τοπικών κοινοτήτων μας.

Παράλληλα, φροντίσαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις στις δραστηριότητες μας και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση ώστε να προχωρούμε στις απαραίτητες ενέργειες καθώς εξελίσσεται η δυναμική των αγορών.

Ανασκόπηση αποτελεσμάτων Ιανουαρίου - Μαΐου

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2020 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €641,8 εκ., χαμηλότερος κατά 2,1% μετά την αύξηση της τάξης του 6,1% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους και την επιβράδυνση που ακολούθησε τον Απρίλιο και τον Μάιο, οπότε και κορυφώθηκε η κρίση του κορωνοϊού.

Οι συνέπειες της πανδημίας στον Όμιλό μας ήταν λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συνεχιζόμενη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου κρίθηκε αναγκαία στις περισσότερες αγορές και όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε συνέχισαν να λειτουργούν, προσαρμόζοντας την παραγωγή τους στα επίπεδα της ζήτησης.

Η λειτουργική κερδοφορία από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 2019 και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 5,5% φθάνοντας τα €97,3 εκ. χάρη στη μείωση των δαπανών, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους των καυσίμων.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου στο εν λόγω διάστημα ανήλθαν στα 2,96 εκατ. ευρώ, από 3,65 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαΐου 2020 διαμορφώθηκε στα €866 εκ., αυξημένος κατά €30 εκ. σε σύγκριση με τα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Οι υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (€19 εκ. φέτος έναντι €9 εκ. το 2019) ωφελήθηκαν από τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τις μειωμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Στις 31 Μαΐου ο Όμιλος διέθετε ισχυρή ταμειακή ρευστότητα άνω των €400 εκ., συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και διαθέσιμες δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,20 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας στις 14 Μαΐου 2020. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2020.

*Δείτε αναλυτικά τα μεγέθη ανά περιοχή δραστηριοποίησης της Τιτάν, στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v