Αποχώρησε ο Εσωτερικός Ελεγκτής της B&F ΑΒΕΕ

Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πλήρωση της θέσης του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Αποχώρησε ο Εσωτερικός Ελεγκτής της B&F ΑΒΕΕ

Η «B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»ανακοινώνει την οικειοθελή αποχώρηση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας με ημερομηνία 30/06/2020.

Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πλήρωση της θέσης του Εσωτερικού Ελεγκτή και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v