Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Ο Δημήτριος Καπετανάκης ορίστηκε πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 01ης.07.2020 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Δημήτριου Καπετανάκη του Ιωάννη, ως Προέδρου αυτής

Medicon: Ο Δημήτριος Καπετανάκης ορίστηκε πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρία Medicon Hellas A.E ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της εκλογής της Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση της 01.07.2020, και του ορισμού των προσώπων που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 01ης.07.2020 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Δημήτριου Καπετανάκη, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας αποτελείται από τους εξής:

1. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

2. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

3. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v