Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Απέσυρε την αξιολόγηση του ΟΤΕ η Moody's

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πλήρη αποπληρωμή των senior τίτλων της εταιρίας στις 9 Ιουλίου, που ήταν και οι μόνοι εκκρεμείς τίτλοι της OTE Plc που είχαν αξιολόγηση από τη Moody's.

Απέσυρε την αξιολόγηση του ΟΤΕ η Moody's

Η Moody's με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι απέσυρε την αξιολόγηση Ba2 και το σταθερό outlook για τον ΟΤΕ αλλά και για την ΟΤE Plc. 

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πλήρη αποπληρωμή των senior τίτλων της εταιρίας στις 9 Ιουλίου, που ήταν και οι μόνοι εκκρεμείς τίτλοι της OTE Plc που είχαν αξιολόγηση από τη Moody's.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι Μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) θα είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v